Dostopnost
Search
Close this search box.

Kronologija

Kronologijo je sestavila in jo dopolnjuje Mojca Kranjc.

Predsednik Dramatičnega društva Peter Grasselli (do 1874), tajnik Josip Nolli (do 1875).

20. 3. Premiera »izvirne vesele igre« Josipa Ogrinca V Ljubljano jo dajmo, r. Josip Nolli; to je prva uprizoritev izvirnega sodobnega slovenskega dramskega besedila od ustanovitve Dramatičnega društva.

1. 11. Premiera »žalostne igre v petih dejanjih« Ernsta Raupacha Mlinar in njegova hči, r. Josip Nolli, igre, ki jo Anton Trstenjak v Slovenskem gledališču (1892) šteje za »prvo tragedijo na slovenskem odru« in ki je postala nepopisno popularna ter bila še dolgo stalnica repertoarjev, zlasti kot tradicionalni program na vse svete.

Zaključeno sprejemanje rokopisov za razpis »daril«, ki ga je 1870 objavil deželni odbor kranjski za izvirno tragedijo in izvirno dramo, domačo opereto in libreto. Prispe 11 iger. Odbor Dramatičnega društva priporoči deželnemu odboru kot najboljšo izvirno žaloigro v petih dejanjih Josipa Klemenčiča Zeta carja Lazarja ali Bitva na Kosovem polji, vendar dobijo dramatiki le spodbudne nagrade, darilo pa Anton Foerster za opereto Gorenjski slavček po libretu Luize Pesjak, krstno uprizorjeno 27. 4. 1872 v Deželnem gledališču.

Predsednik Dramatičnega društva odvetnik in politik Ivan Murnik (do 1878).

Po koncu sezone se Josip Nolli preseli v Zagreb in tam v mladi in obetavni Operi nadaljuje pevsko kariero; v Dramatičnem društvu naslednja leta prevzame umetniško vodenje uprizoritev – režijo – igralec Josip Gecelj (Kocélj).

Tajnik Dramatičnega društva pisatelj in notar Janko Kersnik (do 1879).

V tretjem zvezku zbirke Slovenska knjižnica izide »tragedija v petih dejanjih« Josipa Jurčiča Tugomer v predelavi Frana Levstika (podpisan le Jurčič); uprizoritev do razpada Avstro-Ogrske zaradi cenzure ni bila mogoča, prvič na odru 1918 v ljubiteljskem gledališču na Ptuju, v Ljubljani pa 1919 slovesno odpre slovenski repertoar v nekdanjem nemškem gledališču (zdaj SNG Drama Ljubljana).

10. 12. Anton Cerar – Danilo prvič nastopi na odru Dramatičnega društva kot Francis Steenworth v Lowoodski siroti Charlotte Birch-Pfeiffer, r. Josip Gecelj; društvu v vseh njegovih organizacijskih oblikah ostane zvest do upokojitve kot režiser in izjemno priljubljen igralec. Z ženo (por. 1890), igralko Avgusto Danilovo, starša igralk Vere, Mire in Silve.

Deželni odbor zniža podporo Dramatičnemu društvu za več kot polovico, češ da se dosedanja deželna podpora »ni izkazala koristna ne uspešna za zahteve izobraženega občinstva«; odpuščeni so vsi plačani igralci. 1878/79 nobene predstave, 1879/80 tri, 1880/81 štiri, od 1881/82 število narašča in se ustali (7–23). V kriznih letih omogočajo program nekateri stari diletanti, med novimi pa predvsem Danilo in sestre Nigrin.

Predsednik Dramatičnega društva stavbenik Fran Potočnik.

Zapri