Dostopnost

O gledališkem listu

Naročilnica na gledališki list


  Nepreklicno naročam 101. letnik gledališkega lista SNG Drama Ljubljana (za sezono 2021/22).


  S podpisom potrjujem, da sem seznanjen(a) z naslednjimi pogoji:

  • 101. letnik gledališkega lista bo predvidoma obsegal 10 rednih številk in ob koncu sezone dodatno številko z napovedjo programa za sezono 2022/23.
  • Naročnino, ki znaša 36,00 €, poravna naročnik/naročnica s položnico na transakcijski račun SNG Drama Ljubljana 01100-6030356270 po prejemu računa v dveh obrokih:
     – prvi (20 €) do 30. 9. 2021,
     – drugi po prejemu končnega obračuna, najpozneje do 30. 6. 2022.
  Zapri