Dostopnost

O gledališkem listu

Naročilnica na gledališki list
  https://www.drama.si/wp-admin/admin.php?page=wpcf7


  Nepreklicno naročam 102. letnik gledališkega lista SNG Drama Ljubljana (za sezono 2021/22).


  S podpisom potrjujem, da sem seznanjen(a) z naslednjimi pogoji:

  • 102. letnik gledališkega lista bo predvidoma obsegal 11 rednih številk in ob koncu sezone dodatno številko z napovedjo programa za sezono 2022/23.
  • Naročnino, ki znaša 45,90 €, poravna naročnik/naročnica s položnico na transakcijski račun SNG Drama Ljubljana 01100-6030356270 po prejemu računa v dveh obrokih:
     – prvi (25 €) do 30. 9. 2022,
     – drugi po prejemu končnega obračuna, najpozneje do 30. 6. 2023.
  Zapri