Dostopnost
Search
Close this search box.

V SNG Drama Ljubljana se zavedamo pomena zasebnosti in si prizadevamo, da so vaši osebni podatki pri nas zaščiteni skladno z veljavno zakonodajo. V ta namen smo oblikovali tudi interna pravila in postopke ter vzpostavili tehnične in organizacijske ukrepe, s pomočjo katerih zagotavljamo ustrezno raven varnosti pri obdelavi osebnih podatkov in uresničevanje pravic posameznikov.

V tej Politiki o varstvu osebnih podatkov so zbrane vse informacije o obdelavi osebnih podatkov v SNG Drama Ljubljana, Erjavčeva cesta 1, 1000 Ljubljana, novice@drama.si, ki je tudi upravljavec vaših osebnih podatkov: katere osebne podatke zbiramo, zakaj jih zbiramo in kako jih uporabljamo. Za vsa dodatna vprašanja povezana z obdelavo vaših osebnih podatkov ali z uresničevanjem vaših pravic v zvezi z njihovo obdelavo, lahko stopite v stik z našo pooblaščenko za varstvo osebnih podatkov (DPO) Andrejo Mrak: andreja.mrak@drama.si.

KATERE OSEBNE PODATKE OBDELUJEMO IN KAKO JIH PRIDOBIMO

1. Osebni podatki, ki jih dobimo od vas

Osebni podatki, ki nam jih posredujete, tako da izpolnite obrazce na spletnem mestu drama.si ali pa nam jih pošljete po telefonu, po elektronski pošti ali kako drugače posredujete. To vključuje informacije, ki jih navedete, ko se naročite na e-obvestila, na naš abonma ali drugo gledališko dejavnost, ko naročite druge storitve in blago, ki jih ponujamo, ali ko sodelujete v razpravah ali drugih funkcijah socialnega medija na našem spletnem mestu. Podatki, ki nam jih sporočite, lahko vključujejo vaše ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefonsko številko in status (brezposelni, upokojenec, študent, dijak, osnovnošolec), službeni naslov, naziv ali položaj, naziv firme, ID za DDV, znesek plačila in nazive naročenega blaga ali storitve.

Osebni podatki, ki jih zberemo od vas. Pri vsakem vašem obisku na spletnem mestu drama.si bomo samodejno zbirali naslednje podatke: IP naslov (anonimiziran), vrsto in različico brskalnika, operacijski sistem URL naslov obiskane strani, točen datum in čas vsake akcije na spletnem mestu in zgodovino pomikanja miške po zaslonu.

2. Piškotki

Spletno mesto drama.si uporablja piškotke, da vas loči od drugih uporabnikov našega spletnega mesta. Pomagajo nam, da vam lahko zagotovimo dobro uporabniško izkušnjo, ko brskate po spletnem mestu. Hkrati pa nam omogočajo, da izboljšamo spletno stran. Podrobnejše informacije o piškotkih, ki jih uporabljamo, in nameni, za katere jih uporabljamo, so opredeljeni v tabeli na koncu te politike.

Piškotek je namreč majhna datoteka, ki zahteva dovoljenje za namestitev na trdi disk računalnika in omogoča ponovno uporabo. Piškotki vam omogočijo prijavo na spletno mesto oz. v naše storitve, in prikaz na spletnem mestu prilagodijo vam. Spletna aplikacija lahko namreč svoje dejavnosti prilagodi vašim potrebam in preferencam tako, da zbira in si zapomni informacije o vaših željah. Piškotek nam nikakor ne omogoča dostopa do vašega računalnika ali kakršnihkoli podatkov o vas, razen podatkov, ki jih izberete, da jih delite z nami. Piškotke lahko namreč sprejmete ali zavrnete. Če spletni brskalnik samodejno sprejme piškotke, pa lahko nastavitve brskalnika spremenite, če želite, da zavrnejo piškotke.

ZA KAJ UPORABLJAMO VAŠE OSEBNE PODATKE

Osebne podatke, ki nam jih posredujete bomo uporabili:

 • za izpolnitev naših obveznosti, ki izhajajo iz vseh pogodb, sklenjenih med vami in nami (različne vrste abonmajev, klubov, konto izkaznica itd.) in da vam zagotovimo informacije, storitve ali blago, za katere ste nas prosili in o vseh spremembah v zvezi s tem;
 • da vam zagotovimo prejemanje elektronskih obvestil in informacij, na katere ste se prijavili;
 • da bo vsebina na spletnem mestu predstavljena na najučinkovitejši način za vas in vaš računalnik;
 • da vam zagotovimo informacije o naših storitvah ali blagu, za podobne storitve ali blago, kot ste jih pri nas že naročili oz. kupili;
 • za zaščito naših zakonitih interesov (podatki o plačilu naših storitev in blaga z namenom zagotavljanja in dokazovanja skladnosti poslovanja z računovodskimi standardi in predpisi na področju davkov), ter zaradi pravnih postopkov oz. dokler so ti mogoči, pod pogojem, da vaši interesi in temeljne pravice ne prevladajo nad njimi.
 • za izpolnitev naših zakonskih obveznosti ali za opravljanje naše javne službe oz. naloge v javnem interesu ali za izvajanje javnega interesa na področju kulture
 • (izvajanje kulturnih dejavnosti, zagotavljanje, tudi javnih, kulturnih dobrin in infrastrukture).

Osebne podatke ne delimo z osebami zunaj organizacije ali drugimi organizacijami in/ali nepooblaščenimi osebami. Z zunanjimi sodelavci, s katerimi sodelujemo za potrebe nemotenega poslovanja (zagotavljanje in servisi IT storitev, ponudniki programsko aplikativne opreme), imamo sklenjene pogodbe v skladu z zakonodajo, našimi internimi pravili in postopki, in z ustreznimi varovalkami za varovanje osebnih podatkov. Zunanji sodelavci lahko vaše osebne podatke uporabijo le za s pogodbo določene namene in v skadu z našimi navodili.

Osebne podatke, ki jih zberemo od vas bomo uporabili:

 • za upravljanje spletnega mesta in za notranje operacije, vključno z odpravljanjem težav, analizo podatkov, testiranjem, raziskavami, statističnimi in raziskovalnimi nameni;
 • za izboljšave spletnega mesta, da bi zagotovili, da je njegova vsebina najučinkoviteje predstavljena za vas in za vaš računalnik;
 • da vam omogočimo, da sodelujete v interaktivnih funkcijah naše storitve, ko se odločite za to;
 • kot del naših prizadevanj, da bo spletno mesto varno;
 • za izmero ali razumevanje učinkovitosti obveščanja ali oglaševanja;
 • da uporabnikom spletnega mesta predlagamo in priporočamo storitve, ki vas utegnejo zanimati.

KAKO DOLGO HRANIMO VAŠE OSEBNE PODATKE

Osebne podatke, pridobljene za namene sklepanja in izvajanja pogodbenih obveznosti, hranimo deset let po prenehanju pogodbe oz. deset let po koncu obdelave osebnih podatkov oz. deset let po zaključku sodnega postopka izterjave neplačanih obveznosti. Druge osebne podatke hranimo do izpolnitve namena, zaradi katerega so bili zbrani. Osebne podatke, ki se obdelujejo na le podlagi vaše privolitve, hranimo pet let od preklica vaše privolitve, razen če prevladajo vaši interesi ali temeljne pravice in svoboščine, ko se podatki obdelujejo le do preklica privolitve.

KJE HRANIMO VAŠE OSEBNE PODATKE

Osebni podatki, ki jih zberemo od vas, bodo odelovani in hranjeni znotraj Evropskega gospodarskega prostora (“EEA”). V ZDA se posredujejo le, če delite svoje podatke preko socilanih omrežij (več o tem v poglavju »Deljenje osebnih podatkov preko socialnih omrežij«), ali če soglašate z namestitvijo piškotkov za spremljanje statistike in trženje (več o tem v poglavju »Piškotki). Obdelovali jih bodo zaposleni, ki delajo z nami, tudi zunanji sodelavci oz. zaposleni, od naših zunanjih sodelavcev, ki imajo z nami sklenjeno ustrezno pogodbo ali jih zavezuje poklicna skrivnost. To vključuje osebje, ki se med drugim ukvarja z izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti, obdelavo vaših podatkov o plačilu in zagotavljanjem podpornih storitev. S predložitvijo vaših osebnih podatkov se strinjate s tem prenosom, shranjevanjem ali obdelavo. Sprejeli bomo vse potrebne ukrepe, da zagotovimo, da se vaši podatki obravnavajo varno in v skladu z veljavno zakonodajo in našimi internimi akti.

Prenos informacij prek interneta ni popolnoma varen. Čeprav bomo po svojih najboljših močeh zaščitili vaše osebne podatke, ne moremo zagotoviti varnosti vaših podatkov, posredovanih preko spletnega mesta; vsak prenos je na lastno odgovornost. Ko bomo prejeli vaše podatke, pa bomo za preprečitev nepooblaščenega dostopa uporabili stroge postopke in varnostne funkcije.

KAKO VARUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE

Uveljavljene imamo tehnične in organizacijske ukrepe, s katerimi zagotavljamo varstvo vaših podatkov. In sicer tako, da se varujejo prostori, oprema, sistemska in/ali aplikativna programska oprema (vključno z vhodno-izhodnimi enotami). Zagotavlja se sledljivost obdelave, učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ter če je mogoče anonimiziranje, psevdonimiziranje in šifriranje osebnih podatkov. Zagotavlja se stalna zaupnost, celovitost, dostopnost in odpornost sistemov in storitev za obdelavo, zmožnost pravočasne povrnitve razpoložljivosti osebnih podatkov v primeru varnostnega incidenta. Izvaja se postopke rednega testiranja, ocenjevanja in vrednotenja učinkovitosti tehničnih in organizacijskih ukrepov, vključno z usposabljanjem oseb, ki osebne podatke obdelujejo in zagotavljanjem zakonitosti obdelave. Zaposleni, ki uporabljajo vaše osebne podatke, so jih zavezani skrbno varovati. S sklenitvijo pogodbe k temu zavežemo tudi vse zunanje sodelavce.

DELJENJE OSEBNIH PODATKOV PREKO SOCIALNIH OMREŽIJ

Na spletnem mestu drama.si so tudi integrirani gumbi za deljenje socialnih omrežij Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, ZDA, XING, ki ga upravlja XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemčija, Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, ZDA ter Instagram Inc., 181 South Park Street, Suite 2, San Francisco, CA 94107, ZDA. Gumbe za deljenje prepoznate s pomočjo posameznega logotipa; prilagojeni pa so skladno z varstvom osebnih podatkov.

Šele če in ko na spletnem mestu drama.si pritisnete na posamezni gumb za deljenje, se vzpostavi neposredna povezava med vašim brskalnikom in strežnikom upravitelja posameznega socialnega omrežja. Po navedbah upravljavcev navedenih socialnih omrežij se brez klika na posamezni gumb za deljenje ne pridobivajo nobeni osebni podatki iz socialnih omrežij. Tovrstni podatki, med drugim IP-naslov, se pridobijo in obdelajo samo pri prijavljenih članih. V kolikor ne želite uvrstitve obiska na spletnem mestu drama.si v vaš posamezni uporabniški račun socialnega omrežja, se odjavite iz uporabniškega računa posameznega socialnega omrežja.

Pri tem opozarjamo, da od upravljavcev socialnih omrežij nismo obveščeni o vsebini posredovanih podatkov ter njihovi uporabi s strani socialnih omrežij. Nadaljnje informacije glede uporabe podatkov s strani socialnih omrežij najdete v politikah o varstvu podatkov navedenih socialnih omrežij.

VAŠE PRAVICE

Kadarkoli se lahko odjavite od prejemanja naših obvestil in informacij in zahtevate popravek, izbris, omejitev obdelave, prenos podatkov ali dostop do osebnih podatkov na novice@drama.si. Jamčimo vam tudi vso ostalo spoštovanje zasebnosti, kot jih odločajo veljavna zakonodaja in interni akti SNG Drama Ljubljana.

Zoper našo oločitev o vaši zahtevi je vedno mogoče vložiti pritožbo na nadzorni organ.

V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo SNG Drama Ljubljana nemudoma izvedlo vse notranje in zunanje postopke in ukrepe (tudi tehnične in organizacijske) za zaščito pravic posameznika. Na način in pod pogoji veljavne zakonodaje se bo o tem obvestilo tudi nadzorni organ in posameznika.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TE POLITIKE

Vse spremembe in dopolnitve te politike, bodo objavljene na tem spletnem mestu in, kadar bo to primerno, vam bodo poslane tudi po e-pošti.

IMATE DODATNA VPRAŠANJA?

Vprašanja, komentarji in zahteve v zvezi s to politiko so dobrodošli. Naslovite jih lahko na novice@drama.si.

Tabela: Seznam piškotkov

Nujno potrebni piškotki omogočajo osnovne funkcije, kot so navigacija po spletni strani in dostop do varnih območij spletne strani. Ker spletna stran brez teh piškotkov ne more delovati pravilno, za njihovo namestitev dovoljenje ni potrebno.

Ime piškotkaNosilec storitveDržavaRok hrambeNamen (opis)
cc_analyiticsDramaSlovenija1 letoShranjuje strinjanje ali ne strinjanje s piškotki za spremljanje analitike.
cc_socialDramaSlovenija1 letoShranjuje strinjanje ali ne strinjanje s piškotki za socialne medije.

Piškotki za spremljanje statistike pomagajo razumeti, kako obiskovalci uporabljate spletno stran tako, da anonimno zbirajo in javljajo informacije o vedenju uporabnikov na spletni strani.

Ime piškotkaNosilec storitveDržavaRok hrambeNamen (opis)
_gaGoogle AnalyticsZDA2 letiSe uporablja za ustvarjanje statističnih podatkov o tem, kako obiskovalec uporablja spletno stran.
_gatGoogle AnalyticsZDA1 danSe uporablja za uravnavanje števila zahtevkov.
_gidGoogle AnalyticsZDA1 danSe uporablja za ustvarjanje statističnih podatkov o tem, kako obiskovalec uporablja spletno stran.

Piškotki za trženje se uporabljajo za sledenje uporabnikom prek spletne strani. Namen je prikazovanje oglasov, ki so primerni in zanimivi za posameznega uporabnika.

Ime piškotkaNosilec storitveDržavaRok hrambeNamen (opis)
CONSENTGoogleZDA20 letNamenjen je opozarjanju uporabnikov o uporabi piškotkov na spletnem mestu.
NIDGoogleZDA6 mesecevZapomni si vaša nedavna iskanja, prejšnje interakcije z oglasi oglaševalca ali z rezultati iskanja in vaše obiske na spletnem mestu oglaševalca.
IDEDoubleclickZDA1 letoNamenjen je merjenju interakcij z oglasi v zadevni domeni in preprečevanju, da bi vam bili prevečkrat prikazani isti oglasi.
DSIDDoubleclickZDA10 dniUporablja se za povezovanje vaše dejavnosti v več napravah, če ste se pred tem prijavili v Google Račun v drugi napravi. S tem se uskladi oglase, ki jih vidite v različnih napravah, in meri dogodke konverzije.
Zapri