Dostopnost
Search
Close this search box.

Kronologija prenove

Kronološki pregled ključnih dogodkov in prizadevanji za prenovo v letih od 1995 do danes.

1995

Izdelana je temeljna idejna zasnova prenove stavbe SNG Drama Ljubljana (Janez Pipan, ravnatelj Drame v letih 1994–2008).

1996

Izdelan je idejni preizkus Obnova in razširitev SNG Drama Ljubljana (Meta Hočevar u.d.i.a., Arhé).

2001

Izveden je javni natečaj za Arhitektonsko rešitev celovite prenove, tj. nadzidave, dozidave in adaptacije objekta SNG Drama v Ljubljani.

2002

Med Dramo in MERCATOR-OPTIMA d.o.o. je podpisana pogodba o izdelavi projektne dokumentacije (korigiran natečajni projekt in idejni projekt) za objekt SNG Drama v Ljubljani (avtorja izbranega elaborata Andrej Nolda u.d.i.a., Rok Gerbec u.d.i.a.).

2003

Izdelana je projektna dokumentacija projekta Celostna prenova objekta SNG Drama v Ljubljani do idejne stopnje (Andrej Nolda u.d.i.a., Rok Gerbec u.d.i.a.).

2010

Ministrstvo za kulturo je odločilo, da se izvajanje projekta Celostna prenova objekta SNG Drama v Ljubljani začasno prekine.

2013

Rekonstrukcija prostorov Male Drame (Aleš Vrhovec u.d.i.a., Vanja Gregorc u.d.i.a.).

2014

Podana so vsebinska izhodišča za pripravo programsko projektne naloge Celovita prenova SNG Drama Ljubljana.

2015

• Usklajena so izhodišča za pripravo programsko projektne naloge Celovita prenova SNG Drama Ljubljana.

• Zaključena in potrjena je programsko projektna naloga Celovita prenova SNG Drama Ljubljana.

2016

• Podpisana je pogodba o izdelavi projekta Prenova SNG Drama Ljubljana med Ministrstvom za kulturo in Dramo.

• Na spletni strani Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije je objavljen javni, anonimni, odprti in dvostopenjski projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izdelovalca projektne dokumentacije za projekt Celovita prenova SNG Drama Ljubljana.

2017

• Objavljeno je obvestilo o izidu natečaja in zaključno poročilo natečaja.

• Strokovna komisija podpiše zaključno poročilo natečaja in dodeli prvo nagrado natečajni rešitvi Bevk Perović arhitekti d.o.o. Sestava strokovne komisije: Igor Samobor, takratni ravnatelj SNG Drama Ljubljana, prof. Janez Koželj, podžupan Mestne občine Ljubljana, prof. mag. Peter Gabrijelčič, Miroslav Benulič, univ. dipl. inž. arh, Milan Tomac, univ. dipl. inž. arh., Jadranka Grmek, univ. dipl. inž. arh.

• Ministrstvo za kulturo odkupi prostore ‘kulisarne’ v Nemški hiši (Gradišče 6 in 8).

• V Drami razstava nagrajenih in prispelih natečajnih rešitev.

2018
• Projekt Celovita prenova SNG Drama Ljubljana je predstavljen zaposlenim Drame in etažnim lastnikom Nemške hiše.

• Izvedba projektiranja in vodenje aktivnosti za pripravo projekta Celovita prenova SNG Drama 1. faza Celovite prenove SNG Drama. • Z birojem Bevk Perović arhitekti d.o. je podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za projekt Celovita prenova SNG Drama Ljubljana. • Z izbranim projektantom Svetlost teatar d.o.o. Beograd je podpisana pogodba Projekt opreme – odrska tehnika (projektiranje odrske, osvetlitvene in avdiovizualne tehnologije). • Z izbranim projektantom Savaprojekt d.d. Krško je podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za Objekt logistike in depojev scenskih elementov na lokaciji obstoječega skladišča v Šentvidu. • Izdelana je dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja projekta Prenova SNG Drama Ljubljana in projekta Drama – Nemška hiša. • Podpisana je pogodba o (so)financiranju projektne dokumentacije, pripravljalnih del in vodenja aktivnosti za pripravo projekta Celovita prenova SNG Drama Ljubljana za leto 2020. • Predstavitev projekta Celovita prenova SNG Drama Ljubljana etažnim lastnikom objektov, ki so v ožjem območju gradnje (Gradišče 6, Gradišče 8 ter Slovenska cesta 11). • Zahteva Ministrstva za kulturo po racionalizaciji projekta, tako da vrednost celotne investicije ne bo presegla 45 mio EUR brez DDV. • Ministrstvu za kulturo je predstavljena racionalizirana ocena vrednosti projekta Celovita prenova SNG Drama Ljubljana. • Predstavitev projekta Celovita prenova SNG Drama Ljubljana Svetu SNG Drama Ljubljana. • Opravljena je revizija projekta prenove. • 22. novembra odstop ravnatelja Drame Igorja Samoborja zaradi neprimernega odnosa Ministrstva za kulturo do projekta prenove stavbe ljubljanske Drame. • 12. januarja obisk ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija in državne sekretarke dr. Ignacije Fridl Jarc. Obisk-Vasko-Simoniti13. januarja Ministrstvo za kulturo predlaga sporazumno prekinitev pogodbe med SNG Drama Ljubljana in projektanti Bevk Perović arhitekti ter pripravo nove Programsko projektne naloge (PPN 2022) s statično, energetsko in prostorsko prenovo obstoječega objekta in s ponovno vključitvijo prostorov v Nemški hiši v projekt prenove. • 21. junija je projekt Celovita prenova SNG Drama Ljubljana (Bevk Perović arhitekti) predstavljen novi ministrici za kulturo dr. Asti Vrečko. • S strani Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani je prejeto naročeno poročilo z rezultati preiskav in končnim mnenjem o primernosti uporabe objekta za opravljanje dejavnosti SNG Drama Ljubljana. Na podlagi poročila je Drami, z določenimi ukrepi razbremenitve prizidka, dovoljeno obratovanje do sredine leta 2024. • 11. avgusta obisk predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Roberta Goloba in ministrice za kulturo dr. Aste Vrečko v Drami. Obisk-predsednika-in-ministrice • Projekt, ovrednoten na 45,7 mio EUR brez DDV, je bil uvrščen med vladne projekte v okviru rebalansa proračuna za leto 2023. • 19. septembra je imenovana delovna skupina za koordinacijo vseh aktivnosti pri projektu Celovita prenova SNG Drama Ljubljana v sestavi: Matevž Vidmar Čelik, državni sekretar, Miroslav Benulič, višji sekretar, Vesna Jurca Tadel, ravnateljica SNG Drama Ljubljana, Luka Nabergoj, pomočnik ravnateljice SNG Drama Ljubljana, Iztok Vadnjal, strokovni sodelavec SNG Drama Ljubljana in Matija Bevk, arhitekt biroja Bevk Perović arhitekti. • Projekt Celovita prenova SNG Drama Ljubljana je predstavljen županu Mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću. • Podjetju TISA d.o.o. je naročena izdelava strokovnega mnenja s področja arboristike glede možnosti ohranitve dreves ob Drami.

16. januarja je na Ministrstvo za okolje in prostor vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za projekt Prenova SNG Drama Ljubljana.

• Prestavitev Objekta logistike in depojev scenskih elementov na novo lokacijo zaradi spremenjenih okoliščin. Na podlagi nove projektne dokumentacije se obstoječe skladišče v Šentvidu predela tako, da se v njem zagotovi dva vadbena prostora ter vse potrebne spremljevalne prostore. Rešitev s predelavo trenutnega skladišča bo zadoščala do izgradnje prenovljene Drame.

12. aprila je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije začel s pripravami na arheološka izkopavanja na območju gradnje — opravili so georadarske meritve. Arheologi bodo izkopavali do globine treh metrov in pol.ZVKDS-georadarske-meritve

5. julija je v Drama Kavarni potekala novinarska konferenca pred začetkom arheoloških izkopavanj. Udeležili so se je ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko, državni sekretar Matevž Čelik Vidmar in arheologinja in vodja Centra za preventivno arheologijo na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije Barbara Nadbath.
Podrobnosti

• V začetku septembra je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije začel z arheološkimi izkopavanji na območju ob Igriški ulici pred Malo Dramo. Po odstranitvi novodobnih in novoveških nasutij so na globini 0,70 metra naleteli na zidove stanovanjskega objekta, t.i. insule XVIII in cesto dekuman J iz 3. in 4. stoletje n. št.
Podrobnosti

DCIM101MEDIADJI_0756.JPG

22. septembra je Državni sekretar Matevž Čelik Vidmar z delegacijo Ministrstva za kulturo obiskal arheološko najdišče pred Malo Dramo. Podrobnosti
20230922-01275748

27. oktobra je podpisana pogodba za nadomestno lokacijo, halo L56, prireditvenim prostorom na Litostrojski cesti 56, kjer bo Drama delovala do zaključka projekta celovite prenove. Podrobnosti

22. novembra ogled arheološkega najdišča in predstavitev novih arheoloških odkritij na novinarski konferenci, ki so se je udeležili državni sekretar na Ministrstvu za kulturo Matevž Čelik Vidmar, ravnateljica SNG Drama Ljubljana Vesna Jurca Tadel, generalni direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Jernej Hudolin, vodja Centra za preventivno arheologijo na ZVKDS Barbara Nadbath, vodja arheoloških izkopavanj na območju Drame Maja Lavrič ter iz Muzeja in galerij mesta Ljubljane direktor Blaž Peršin, muzejska svetnica kustodiata za arheologijo  dr. Bernarda Županek in kustosinja Arheološkega centra MGML Helena Rismondo. Podrobnosti
Slika 1

Imate v zvezi s prenovo še kakšno vprašanje? Pišite nam na naslov pr@drama.si.
Zapri