Dostopnost
Search
Close this search box.

Prenova

O nujnosti celovite prenove stavbe, v kateri deluje SNG Drama Ljubljana se je govorilo vsaj od leta 1996, ko je bil izdelan prvi predlog za njeno širitev in povečavo. 

Celoten objekt SNG Drama je namreč dotrajan in zastarel. Dvorane ter vadbeni in drugi prostori že dolgo ne ustrezajo več funkciji in potrebam sodobnega gledališča. Stavba je bila zgrajena pred več kot sto leti in od takrat se, razen obeh prizidkov v šestdesetih letih, ni dosti spreminjala. 

Neprimernost prostorov za gledalce, zastarelost tehnologije in opreme, neustreznost prostorov za ustvarjanje – vse to so razlogi, ki so bili javnosti že neštetokrat predstavljeni. Nikogar več ni treba prepričevati, da je prenova potrebna, saj vsakdo, ki vstopi v Dramo, lahko le potrdi, da je stanje sramotno in neprimerno za osrednjo nacionalno gledališko ustanovo.

Zato smo veseli, da je v letu 2022 končno prišlo do odločilnega premika – projekt Celovita prenova Drame je bil uvrščen med razvojne projekte Vlade Republike Slovenije, tako da so sredstva zanj zagotovljena v državnem proračunu. 

Projekt Celovita prenova Drame je sestavljen iz več sklopov: prenova stavbe SNG Drama Ljubljana; izgradnja logističnega centra; ureditev prostorov v Nemški hiši; vzpostavitev nadomestnih prostorov za delovanje.

Ker želimo, da ste tudi obiskovalci Drame seznanjeni s potekom projekta, smo se odločili, da bomo na naši spletni strani nudili ažurne informacije o trenutnem stanju prenove. Sproti vas bomo obveščali, v kateri fazi so posamezni sklopi. 

Poleg tega boste na tej spletni strani izvedeli, kje se bomo lahko srečevali, medtem ko bo stavba zaradi prenove zaprta. Želimo si, da bi tudi v tem času ostali naši zvesti obiskovalci, saj bomo kljub novim okoliščinam za vas pripravili čim boljši program.  

Upamo, da boste na našem novem zavihku spremljali novice o prenovi in se skupaj z nami veselili vsakega novega koraka!

Vesna Jurca Tadel
ravnateljica SNG Drama Ljubljana

Pogosta vprašanja

Prvi, obsežnejši del selitve Dramine opreme bo potekal konec junija, drugi del pa avgusta. Prilagajanje prostorov na Litostrojski cesti 56 za Dramo bo končano konec avgusta. S tem sta usklajena tudi časovnica selitve in začetek delovanja.

Najemna pogodba z družbo Alterna Intertrade, ki je lastnica nadomestnih prostorov in podjetja L56, je sklenjena za obdobje od 1. junija 2024 do 31. avgusta 2027, z možnostjo podaljšanja.

Zaključek celovite prenove SNG Drama Ljubljana je v skladu s potrjeno časovnico načrtovan do konca leta 2026.

Letošnjo sezono zaključujemo 4. junija, ko bo na historičnem Velikem odru Drame odigrana še čisto zadnja predstava.

Otvoritven dogodek je načrtovan za sredino septembra 2024. Prvo premiero na Velikem odru načrtujemo 28. septembra, v začetku oktobra bo sledila prva premiera v Mali Drami.

Upoštevane in raziskane so bile vse v Ljubljani razpoložljive in za nadomestni prizorišči Velikega odra in Male Drame potencialno primerne lokacije. Po prvotni ideji, da bi program Male Drame v času prenove potekal v Dvorani Duše Počkaj v Cankarjevem domu, so bila prizadevanja usmerjena v iskanje ustreznega nadomestnega prostora za izvajanje programa Velikega odra. Ob preverjanju možnosti daljšega gostovanja v državnih javnih zavodih, ki upravljajo javno kulturno infrastrukturo (Cankarjev dom – Linhartova dvorana in SNG Opera in balet Ljubljana), , se je izkazalo, da te ustanove nimajo ustreznih prostorskih in terminskih možnosti, da bi ob potrebah lastnega programa lahko zagotovile tudi neokrnjeno in redno izvajanje zastavljenega programa Velikega odra SNG Drama Ljubljana.

To se je izkazalo tudi ob preverjanju prizorišča v Kulturnem domu Šentvid, medtem ko je Center kulture Španski borci v lasti MOL, ki daje dvorano v upravljanje na podlagi razpisa.

Zato je morala Drama nadaljevati iskanje primernih prostorov na nepremičninskem trgu. Po pogovorih s štirimi ustreznimi ponudniki (kinodvorane Koloseja v BTC, Unionska dvorana ljubljanskega Hotela Union, Gospodarsko razstavišče, prostori L56 na Litostrojski cesti 56), so se izkazali za potrebe Drame primerni le prostori na Litostrojski cesti 56.

Družba Alterna Intertrade, lastnica prostorov in podjetja L56, je bila med vsemi nadomestnimi lokacijami, ki jih je preučila Drama, edina zmožna in pripravljena zagotoviti primerne prostore za neokrnjeno izvajanje gledališke dejavnosti že v sezoni 2024/25 in tudi v naslednjih, do zaključka prenove.

H končni odločitvi za najem L56 so pomembno pripomogli trije dejavniki: možnost ohranitve celotnega javnega zavoda SNG Drama Ljubljana in delovanja vseh programov in služb na eni lokaciji; možnost uporabe prostorov že v sezoni 2024/25; dogovor z lastnikom prostorov na Litostrojski cesti 56, da se še pred začetkom sezone 2024/25 prostori prilagodijo vsem umetniškim in tehničnim zahtevam in delovnim potrebam SNG Drama Ljubljana.

Za izvajanje programa Velikega odra potrebujemo dvorano, ki bi nudila najmanj 12 krat 12 metrov odrskega dela, imela vsaj 300 sedežev in zagotovljene zaledne prostore (skladišče, garderobe, maskirnico, logistične poti), ki so potrebni za izvedbo in podporo produkciji. Pri iskanju in izbiri nadomestnega prostora sta bila pomembna dejavnika možnost ohranitve celotnega javnega zavoda SNG Drama na eni lokaciji in dosegljivost prostorov že v sezoni 2024/25.

Preverili smo možnosti začasnega delovanja v številnih javnih institucijah v središču mesta, vendar se žal nobena ni izkazala za ustrezno. V Cankarjevem domu so nam za sezono 2024/25 ponudili tri sklope terminov (od enega do štirih tednov), kar za nemoteno izvedbo celotne sezone ni ustrezno. Podobne prekinjene mesečne sklope terminov so nam ponudili tudi na Gospodarskem razstavišču, kjer bi bila cena mesečnega najema za Marmorno dvorano 110.302 evrov.

Tudi SNG Opera in balet Ljubljana nam zaradi lastnega programa ni moglo zagotoviti dovolj prostora in terminov za vaje ter predstave. Zaradi številčnosti lastnih prireditev se za sodelovanje nismo uspeli dogovoriti niti s Hotelom Union (velika Unionska dvorana) in tudi s Kulturnim domom Šentvid ne.

Ogledali smo si tudi dvorano na Ljubljanskem gradu, ki se je izkazala za premajhno, saj ima le približno 120 sedežev.

Nadalje smo preverjali možnosti, ko bi bilo dvorane potrebno ustrezno modificirati in primerno opremiti. Dogovarjali smo se za najem dveh dvoran v Koloseju, a je lastnik aprila letos sporočil, da bo oddal v najem celoten kompleks in ne posameznih prostorov, novega najemnika pa sodelovanje z Dramo ni zanimalo. Preverili smo tudi možnost sodelovanja s Centrom kulture Španski borci, kjer je bilo ugotovljeno, da je dvorana v lasti MOL, ki dvorano oddaja v upravljanje na podlagi razpisa.

Odločitev za gradnjo novega gledališča na drugi lokaciji bi pomenila podaljšanje projekta za več let, prostorske razmere v Drami (več o razlogih za nujnost prenove si lahko preberete na zavihku Razlogi za prenovo) pa kličejo po takojšnjih rešitvah.

Prav tako je stavba Drame pod kulturnovarstveno zaščito, kar pomeni, da bi stavba morali deloma ohraniti (in še naprej vzdrževati) tudi ob gradnji novega gledališča na drugi lokaciji. To bi dolgoročno pomenilo še večje stroške za državo, saj bi bilo treba vzdrževati dve stavbi.

Pri odločitvi za prenovo obstoječe stavbe je bil upoštevan tudi okoljevarstveni vidik, saj so novogradnje zaradi proizvodnje in transporta novih materialov neprimerno bolj obremenjujoče za okolje. S prenovo je mogoče povečati energetsko učinkovitost obstoječih struktur, vključno z izboljšanim izolacijskim sistemom, uporabo učinkovitejših naprav itd., kar zmanjšuje operativne izpuste CO2.

Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana, ki v trenutnih prostorih deluje na 6050 kvadratnih metrih neto površin, bo na Litostrojski cesti 56 najemalo prostore v izmeri 4230,86 kvadratnega metra. Pogodba je sklenjena za obdobje od 1. junija 2024 do 31. avgusta 2027, mesečna najemnina znaša 71.000 evrov bruto oziroma 16,78 evra bruto na kvadratni meter. Znesek je primerljiv s povprečnimi cenami za najem poslovnih prostorov v Ljubljani, vključuje pa tudi izvedbo obsežnih prilagoditvenih del – skupaj z vso potrebno projektno dokumentacijo – za ureditev dveh gledaliških dvoran, vadbenih odrov in vseh pripadajočih servisnih in administrativnih prostorov. Investicija, ki jo v celoti krije lastnik, je ocenjena na 1,4 milijona evrov.

SNG Drama Ljubljana je poleti 2022 od Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani prejelo naročeno poročilo z rezultati raziskav in s končnim mnenjem o primernosti uporabe objekta za opravljanje dejavnosti.

Na podlagi poročila je Drami z določenimi ukrepi razbremenitve prizidka dovoljeno obratovanje do sredine leta 2024.

Za pridobitev gradbenega dovoljenja čakamo zgolj še na razglasitev javne koristi za cesto ob Drami, katere solastniki so poleg SNG Drama Ljubljana tudi Mestna občina Ljubljana (MOL) in 127 tamkajšnjih stanovalcev.

Za arhitekturno zasnovo in projektiranje prenove prostorov na Litostrojski cesti 56 je lastnik najel biro Vidic Grohar arhitekti. Prenova in gradnja začasnih nadomestnih prostorov tečeta po načrtih, izvajalci pa ju redno usklajujejo s potrebami in zahtevami Drame.

Prostor L65 bo v času prenove Drame na Erjavčevi namenjen izključno Draminemu programu. Hala L56 je za potrebe gledalcev in za ustrezno delovanje SNG Drama Ljubljana popolnoma preoblikovana. Na novo sta zgrajena osrednja prostora gledališča – dvorana Velikega odra in Mala Drama. Dvorani imata vsaka svoj dostop in svoje preddverje z garderobami. V hladnejših sezonah bosta primerno ogrevani, v toplejši pa hlajeni. Dostop do njiju je omogočen tudi gibalno oviranim.

Vrste v dvorani Velikega odra (361 sedežev) so v blagem naklonu in razmaknjene za udobno sedenje. Razvrstitev sedežev je načrtovana z mislijo na dobro vidljivost. Vhod v dvorano Velikega odra in blagajno je z Ulice Alme Sodnik.

Dvorana Male Drame (100 sedežev) je zasnovana kot preprosto oblikovan črn prostor (»black box«) z avditorijem v blagem naklonu. Pred vhodom v Malo Dramo je majhen park s stopniščem in klančino.

Za gledalce je urejena gledališka kavarna z zunanjo strešno teraso. Vhod vanjo je z Ulice Alme Sodnik.

Arhitekturno zasnovo začasnih nadomestnih prostorov si lahko ogledate tukaj.

Program se­zone 2024/25 na Velikem odru:

  • Maksim Gorki Otroci sonca, režiser Paolo Magelli,
  • Michael Frayn Hrup za odrom, režiserka Ivana Djilas,
  • Ivan Cankar Za narodov blagor, režiser Vito Taufer,
  • Bertolt Brecht, Kurt Weill Opera za tri groše, režiserka Mateja Koležnik,
  • Robert Icke Zdravnica, režiser Martin Kušej.

Program sezone 2024/25 v Mali Drami:

  • Georges Perec Povišica, režiserka Anđelka Nikolić,
  • Ferdinand von Schirach Bog, režiser Peter Petkovšek,

Tennessee Williams Tramvaj Poželenje, režiserka Nina Šorak.

Z avtom:

→ Do Drame v L56 se pride po Litostrojski cesti (na enem od krakov te ceste je vhod v Malo Dramo) in po Ulici Alme Sodnik (na tej je vhod v dvorano Velikega odra, blagajno in kavarno). Popoldne in zvečer je mogoče brezplačno parkirati ob stavbi L56 in na označenih mestih ob okoliških stavbah. Ob stavbi L56 so tudi parkirišča Avant2Go z električnimi polnilnicami.

S kolesom:

 → V neposredni bližini L56 je območje s stojali za parkiranje koles.

Z mestnim avtobusom:

 → V neposredni bližini L56 je postajališče avtobusov LPP: linija 3 (podaljšana do postajališča Industrijska cona Šiška) in linija 18 (postajališče Industrijska cona Šiška).

Vozna reda bosta spremenjena in prilagojena potrebam Draminih gledalcev. Na začetku gledališke sezone, torej jeseni 2024, bosta objavljena na spletnih straneh Ljubljanskega potniškega prometa in SNG Drama Ljubljana.

Celovita prenova SNG Drama Ljubljana zajema štiri sklope

Imate v zvezi s prenovo kakšno vprašanje? Pišite nam na naslov pr@drama.si.

Zapri