Dostopnost

Izjava o dostopnosti

SNG Drama Ljubljana se zavezuje, da bo omogočala dostopnost svojega spletišča v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA).

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno stran www.drama.si.


Zavezanost k doseganju dostopnosti

Vsem obiskovalcem in uporabnikom našega spletišča želimo omogočiti enakovreden dostop do vsebin. Spletišče, ki ga še prilagajamo in razvijamo, pripravljamo v skladu s smernicami za dostopnost spletnih vsebin WCAG 2.1 (Web Content Accessibilitz Guidelines).

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile omogočene nekatere prilagoditve, kot so:

 • omogočena je povečava brez izgube informacij (CTRL+ za povečavo, CTRL- za pomanjšavo),
 • zagotovljeni so ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
 • omogočeno je pomikanje po spletni strani preko tipkovnice s tabulatorjem, ki omogoča predvidljivo pomikanje po elementih spletne strani,
 • spletna stran ima razumljivo in konsistentno strukturo in navigacijo,
 • spletna stran je optimizirana za bralnike,
 • grafičnim elementom so dodani tekstovni oziroma besedilni opisi (v omejenem obsegu).

Za zagotavljanje dostopnosti uporabljamo vtičnik za dostopnost »SOGO Accessibility«, ki je skladen s standardom SIST EN 301 549 V1.1.2. in omogoča funkcionalnosti na stopnji AA (WCAG 2.0). Meni, ki se na spletni strani nahaja desno zgoraj, omogoča naslednje prilagoditve:

 • izbira barvnega kontrasta (črno-belo),
 • ustavitev gibanja,
 • berljivost besedila in podčrtane povezave,
 • izbira velikosti pisave.


Stopnja skladnosti

Spletišče www.drama.si je delno skladno z ZDSMA zaradi spodaj navedenih izjem.


Nedostopna vsebina

Spletišče www.drama.si je zelo obsežno. Vsebuje številne informacije o programu, ki se dnevno spreminjajo. Dostopnost spletišča nenehno spremljamo in izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine še ne izpolnjujejo zahtev glede dostopnosti, kot jih določa ZDSMA. Primeri takih vsebin so:

 • določeni dokumenti in obrazci v PDF obliki zapisa,
 • slikovni materiali niso v celoti dostopni (manjkajo npr. opisi oz. nimajo alternativnega besedila),
 • multimedijske vsebine niso dostopne (manjkajo npr. podnapisi video vsebin).


Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila posodobljena 20. aprila 2023 na podlagi samoocene.


Povratne in kontaktne informacije

Zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki, ali če nam želite sporočiti karkoli v zvezi s prilagoditvijo dostopnosti spletne strani SNG Drama Ljubljana, nas opozoriti na pomanjkljivost oz. napako ali nam glede dostopnosti podati pripombo, komentar ali pohvalo, nas lahko o tem obvestite po navadni pošti, elektronski pošti ali pa pokličete na spodaj zapisano kontaktno telefonsko številko.


SNG Drama Ljubljana

Erjavčeva 1

1000 Ljubljana

Telefon: 01 01 252 14 62

E-pošta: drama@drama.si

Dostopnost spletišča je tudi v našem interesu, zato bomo veseli vsakega vašega komentarja.


Informacije o inšpekcijskem nadzoru

Nadzor nad izvajanjem ZDSMA izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo (IRSID), ki je med drugim pristojen za inšpekcijski nadzor nad izvajanem določb 5. do 8. člena ZDSMA. Kontaktni podatki inšpektorata so zapisani spodaj.

Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo

Davčna ulica 1

1000 Ljubljana

Telefon: 01 555 58 48

E-pošta: gp.irsid@gov.si

Spletna stran: www.irsid.gov.si


Zapri