Dostopnost
Search
Close this search box.

Izjava o dostopnosti

Ta izjava se nanaša na spletišče www.drama.si, s katerim upravlja Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana (v nadaljevanju: gledališče). Za zagotovitev zahtev glede dostopnosti v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZDSMA) so bile sistemsko, z vtičnikom zagotovljene naslednje prilagoditve:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
 • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • spletišče je optimizirano za bralnike,
 • omogočeno je spreminjanje tipa pisav in velikosti fontov,
 • omogočeno je ustavljanje premikov,
 • omogočeno je podčrtovanje povezav,
 • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.

Stopnja skladnosti

Spletišče je delno skladno z ZDSMA.

Nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti skladno z ZDSMA (v nadaljevanju nedostopna vsebina).

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča www.drama.si se nenehno spreminja in sproti izboljšuje posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa ZDSMA.

Zaradi nesorazmernega bremena za gledališče namreč niso dostopna naslednja gradiva:

 1. skenirani dokumenti v PDF obliki (npr. interni akti, obrazci),
 2. slike in druge medijske vsebine, ki ne ponujajo alternativnega opisa,
 3. medijske vsebine, ki so bile posnete in objavljene pred 23. 9. 2020, ali ki so morebiti predvajane v živo,
 4. reprodukcija tistih morebitnih del kulturne dediščine, ki ne morejo biti v celoti dostopne, ker zahteve glede dostopnosti niso združljive bodisi z ohranitvijo bodisi s kakovostjo reprodukcije del kulturne dediščine (npr. kontrast) ali ni avtomatiziranih in stroškovno učinkovitih rešitev, s katerimi bi se brez težav ustvaril izvleček dela kulturne dediščine, preoblikovanega v obliko, združljivo z zahtevami glede dostopnosti.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 28. avgusta 2023 na podlagi samoocene in bo v nadaljevanju redno posodobljena.

Povratne informacije in kontakti

Trudili se bomo, da bi bile vsebine na naši spletni strani v prihodnosti še bolj dostopne različnim skupinam uporabnikov. Če naletite na vsebino, ki ni dostopna oziroma želite dodatne informacije glede nedostopne vsebine, se lahko obrnete na nas po navadni ali elektronski pošti:

Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana

Naslov: Erjavčeva 1, 1000 Ljubljana

Telefon: (01) 252 14 62

Elektronska pošta: drama@drama.si

Odgovor boste prejeli v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če vam v tem roku ne bomo mogli odgovoriti, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in kakšni so razlogi za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil ZDSMA, lahko podate prijavo Inšpektoratu RS za informacijsko družbo (IRSID), na naslov Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: gp.irsid@gov.si.Zapri