Dostopnost
Search
Close this search box.

Sklopi prenove

Celovita prenova SNG Drama Ljubljana zajema štiri sklope.

Projekt zajema obnovo historičnega dela stavbe Drame ter izgradnjo novega produkcijskega volumna, ki bo nadomestil sedanji tehnični prizidek.

Po prenovi bo stavba opremljena z vsemi nujnimi sodobnimi tehničnimi izboljšavami, na način, ki bo v največji možni meri ohranil obstoječo historično strukturo.

Objekt logistike in depojev scenskih elementov bo novogradnja, tehnološko in logistično poenotena s prenovljenim objektom Drame. V objektu bodo depoji, skladišča, delavnice in pisarne.

Projekt zajema preureditev prostorov v Nemški hiši za potrebe dejavnosti Drame.

V času celovite prenove bo Drama svoj program izvajala v prireditvenem prostoru L56 v industrijski coni Litostroj v Šiški.

Imate v zvezi s prenovo še kakšno vprašanje? Pišite nam na naslov pr@drama.si.
Zapri