Dostopnost

Razlogi za prenovo

Dotrajana stavba Drame ogroža zdravje in življenje nastopajočih in obiskovalcev

Posedanje kupole

Kupola, ki je bila zgrajena leta 1911, se zaradi dotrajanosti poseda. Zaradi njene zmanjšane nosilnosti ustvarjalcem ne zmoremo omogočiti uresničitve njihovih ustvarjalnih vizij, kot bi si ga z delom v nacionalnem gledališču zaslužili. Oblikovanje scenografij je močno omejeno, saj kupola ne vzdrži obešanja reflektorjev in delov scenografij.

Screenshot-2023-03-02-at-20.23.18
Povešen strešni nosilec leži na vitlu
Povešen strešni nosilec leži na vitlu
Podstreha z dvižnimi vitli in povešen strešni nosilec
Podstreha z dvižnimi vitli in povešen strešni nosilec
Screenshot-2023-03-02-at-20.21.30
Močno usločen strešni nosilec

Posedanje prizidkov
Prizidka Drame (prostori uprave ob Slovenski cesti in prizidek Mala Drama) se posedata. Prizidek ob Slovenski cesti je statično neustrezen, saj je bil zgrajen pred uveljavitvijo zakonodaje o proti potresni gradnji, ki je bila sprejeta po potresu v Skopju leta 1963.

Zastarela in nevarna električna napeljava
Deli električne napeljave so še iz časa gradnje historičnega dela stavbe (1867). V letih od 1967 se je napeljava dograjevala in ni ustrezna. Električna moč, ki jo je s trenutno napeljavo zmožna pridobivati Drama je premajhna in zelo omejuje uporabo svetlobnih teles (reflektorji in ostala oprema).

Neustrezni delovni prostori
Leta 1976, ko je bila Drama zgrajena, je gledališče zaposlovalo 80 zaposlenih, danes osrednje nacionalno gledališče zaposluje ?? . Zaposleni in zunanji ustvarjalci se soočajo s premajhnimi in neustreznimi prostori za izvajanje svojih dejavnosti.

Zapri