Dostopnost
Search
Close this search box.

Družbena odgovornost

Manifest

Eno od temeljnih poslanstev SNG Drama Ljubljana je sooblikovanje in bogatenje družbenokulturnega prostora, v katerem umetniško ustvarja in deluje. Kot osrednja slovenska gledališka institucija si Drama z različnimi družbeno odgovornimi projekti in sodelovanji prizadeva izboljšati in obogatiti življenje tudi skupinam in posameznikom, ki so iz raznih vzrokov tako ali drugače prikrajšani za možnost (pogostejšega) obiskovanja gledališča in s tem vrhunskih predstav.

Tako smo v Drami omogočili dostop do gledališča tudi socialno ogroženim otrokom, brezposelnim, brezdomcem, invalidom na vozičku, slepim in slabovidnim, gluhim in naglušnim ter drugim ranljivim skupinam. Tovrstna dejanja so integralni del našega vsakodnevnega delovanja, pri čemer si prizadevamo, da tem skupinam po najboljših močeh zagotovimo in s posebnimi projekti morda celo umestimo v program vsebine, ki v največji meri zadovoljijo njihove želje, interese in potrebe.

Zapri