Dostopnost
Search
Close this search box.

Prenova Drame

Izhodišče za prenovo Drame je bila ohranitev in obnova obstoječe historične stavbe, zgrajene med letoma 1909–11. Prizidka, zgrajena med letoma 1960–67, ki sta funkcionalno, tehnično in statično neustrezna, pa bosta odstranjena in nadomeščena z novim, tehnično in funkcionalno primernim ter varnim objektom.

Odrski stolp, zgrajen med letoma 1909–11, ki je zdaj vzidan v prizidek, bo zaradi nefunkcionalnosti odstranjen in nadomeščen z novim, ki bo omogočil namestitev vse sodobne odrske tehnologije.

Prenovljeno SNG Drama Ljubljana bo tako sestavljeno iz obnovljene historične stavbe Drame ter novega produkcijskega volumna, ki bo nadomestil sedanji tehnični prizidek. V novem volumnu bodo Mala Drama, vadbeni odri in vsi tisti prostori za delo zaposlenih, ki jih obstoječi prizidek zaradi zasnove nima.

Po prenovi bo stavba opremljena z vsemi modernimi tehničnimi izboljšavami, ki so potrebne, na način, ki bo v največji možni meri ohranil obstoječo historično strukturo.

Dvorana Velikega odra, ki je v historičnem delu objekta, se bo obnovila in restavrirala skladno z izvorno zasnovo. Za izboljšanje vizur gledalcev bo povečan naklon parterja. Zamenjani bodo sedeži in povečan razmik med vrstami. Uredilo se bo prezračevanje, ogrevanje in hlajenje dvorane. Zunanji videz Drame bo v celoti obnovljen, z vrnitvijo vseh fasadnih in ostalih elementov v nekdanje stanje. Vsi posegi bodo usklajeni s pogoji in zahtevami ZVKDS in s konservatorskim načrtom.

Prostor pred Dramo; prostor trga se bo ponovno vzpostavil in ustvaril jasen urbani parter. S tem bo SNG Drama Ljubljana dobilo jasno pozicijo v mestu in jo obenem povezalo z njim.

Ta_01w
Ta_02w
Ta_03w
Ta_04w
Ta_05w

Imate v zvezi s prenovo kakšno vprašanje? Pišite nam na naslov pr@drama.si.

Zapri