Dostopnost
Search
Close this search box.

Viri podatkov in (nekaterih) formulacij v Kronologiji

A

Albreht, Fran, »Fragment o živem gledališču«, v: Dušan Tomše (ur.), Živo gledališče I, Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 1975. – Knjižnica MGL; 63.

Arhar, Nika, »Faust«, Delo, Ljubljana, 57/2015 št. 221 (23. 9.).

B

Babič, Jože, et al., »Izjava. Dvanajst slovenskih režiserjev o položaju v Drami SNG«, Delo, Ljubljana 13/1971 (1. 7.). – [Podpisani so: Jože Babič, Miran Herzog, France Jamnik, Dušan Jovanović, Mile Korun, Franci Križaj, Dušan Mlakar, Žarko Petan, Janez Povše, Zvone Šedlbauer, Iztok Tory, Mario Uršič. Solidarizirajo se podpisani: Peter Božič, Andrej Hieng, Andrej Inkret, Igor Lampret, Dušan Pirjevec, Vasja Predan, Marjan Rožanc, Dimitrij Rupel, Dominik Smole, Gregor Strniša, Veno Taufer, Borut Trekman, Dane Zajc, Mirko Zupančič.]

Berger, Aleš, »To bi morali … videti«, Teleks, Ljubljana, 39/1983 št. 40 (6. 10.).

Bibič, Polde, »Delavskemu svetu TOZD Drama SNG – Ljubljana«, Gledališki list Drame SNG v Ljubljani, Ljubljana, 57/1977-78 št. 1.

Bibič, Polde, »Kako sem doživljal Oder 57 pa še kakšna malenkost za povrh …«, v: Žarko Petan in Tone Partljič (ur.), Oder 57. Pričevanja, Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 1988. – Knjižnica MGL; 103.

Bibič, Polde, Prispevki. Izbor člankov in zapiskov, Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 1989. – Knjižnica MGL; 107.

Bibič, Polde, »Gledališče v očeh igralcev«, Gledališki list SNG Drama Ljubljana, Ljubljana, 81/2001- 2 št. 6.

Bibič, Polde, Izgon: pripoved o uspehih, spopadih in padcih v Štihovem obdobju ljubljanske Drame, Ljubljana: Nova revija in Slovenski gledališki muzej, 2003. – Pričevanja.

Bibič, Polde, »Slavko Jan v luči protislovij in ubranosti«, v: Katarina Kocijančič et al. (ur.), Slavko Jan (1904–1987). Simpozij ob 100-letnici rojstva, 39. Borštnikovo srečanje, Maribor, 25. oktobra 2004. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2005. – Dokumenti SGM 41/2005; 81.

Bogataj, Matej, »Življenje v glavi«, Nedelo, Ljubljana, 4/1998 št. 12 (22. 3.).

Bogataj, Matej, »Pogled na gledališko sezono 1999/2000«, v: Štefan Vevar (ur.), Slovenski gledališki letopis 1999/2000, Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2001.

Bogataj, Matej, »O premieri Ojdipa v Korintu v ljubljanski Drami«, Radio Slovenija 1, Dogodki in odmevi, 8. 10. 2006.

Boko, Jasen, »Eh, da je nama …«, Slobodna Dalmacija, Split, 12. 2. 2001.

Bračič, Ajda, »Johan Wolfgang Goethe: Faust«, koridor-ku.si, Recenzije, 10. 10. 2015.

Brejc, Irena, »Angel pozabe«, Naša žena, Ljubljana, 74/2014 (1. 5.).

C

Cankar, Izidor, »Obiski«, v: Izidor Cankar, Leposlovje – Eseji – Kritika I, Ljubljana: Slovenska matica, 1968.

Č

Čuček, Filip, Janez Polajnar, Marko Zajc, Slovenska zgodovina v preglednicah, Ljubljana: Cankarjeva založba, 2011.

D

Delak, Ferdo, (ur.), Delavski oder na Slovenskem. Študije in gradivo, Ljubljana: Mestno gledališče, 1964. – Knjižnica MG; 24.

Dolinar, Danica, Po sledeh baleta na Slovenskem (delovni naslov), knjiga v pripravi.

Dominkuš, Darja, Mojca Kranjc, »Za čutno in čustveno gledališče. Pogovor z režiserjem Zvonetom Šedlbauerjem«, Gledališki list Drame SNG v Ljubljani, Ljubljana, 72/1992-93 št. 5.

F

Forstnerič Hajnšek, Melita, »Razsipaj zvezde za menjave scen«, Večer, Maribor, 71/2015 št. 272 (23. 11.).

F. S., »Odstop treh režiserjev. Kriza v ljubljanski Drami se nadaljuje? Izjava Franceta Jamnika, Mileta Koruna in Žarka Petana za naš list«, Nedeljski dnevnik, Ljubljana, 10/1971 (27. 6.) št. 173 s. 3.

G

Gledališki list SNG Drama Ljubljana: nepodpisani prispevki, naslovljeni npr. Novice iz Drame, Iz gledališke pisarne ipd., od 1/1920-21 do 99/2019-20 (z izjemo sezone 1926/27, ko GL ni izhajal).

Golob, Anja, »Premiera v ljubljanski Drami: Živ je sen!««, Večer, Maribor, 54/1998 št. 65 (19. 3.).

Golob, Anja, »Himna gledališki igri«, Večer, Maribor, 60/2004 št. 265 (12. 11.).

Golob, Anja, »Tour de force«, Večer, Maribor, 68/2012 št. 36 (14. 2.).

Golubović, Vida, »Slovenska umetniška avantgarda (1924–1929) Černigoj/Delak«, Sodobnost, Ljubljana, 33/1985 št. 2.

H

Hribar, Ivan, »Moji spomini, 1928« [odlomek], Trgovski list, Ljubljana, 11/1928 št. 103 (30. 8.).

I

Inkret, Andrej [A. I.], »Režiserji se vračajo. Na repertoarju ljubljanske Drame troje slovenskih del: ob Cankarju in Milanu Jesihu še dramatizacija ›Ukane‹ – Konec ›bojkota‹ režiserjev«, Delo, Ljubljana, 16/1974 (6. 9.).

Inkret, Andrej, »Vroča pomlad 1964 (ali triindvajset let Tople grede)«, v: Žarko Petan in Tone Partljič (ur.), Oder 57. Pričevanja, Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 1988. – Knjižnica MGL; 103.

Inkret, Andrej, et al., (ur.), Akademija za gledališče, radio, film in televizijo: 50 let: 1946–1996, Ljubljana: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, 1996.

Inkret, Andrej, »Kratek spomin na ŠAG«, v: Gašper Troha (ur.) Literarni modernizem v »svinčenih« letih, Ljubljana: Študentska založba in Društvo Slovenska matica, 2008.

J

Jaklič, Andrej, »In naftalin je zadišal po pecivu«, Slovenske novice, Ljubljana, 11/2001 št. 136 (15. 6.).

Jan, Slavko, »Nastopi Drame SNG zunaj Slovenije«, v: Mirko Mahnič in Dušan Moravec (ur.), Ob stoletnici Dramatičnega društva, Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 1967. – Dokumenti SGM 10/1967; 3.

Jančar, Drago, »Disident Arnož in njegovi«, Gledališki list SNG Drama Ljubljana, Ljubljana, 96/2016-17 št. 3.

Javornik, Marjan, (ur.), Enciklopedija Slovenije, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987–2002.

Javoršek, Jože, et al., Pozorišni život u Sloveniji (1945–1970), prev. G. Janjušević in D. Poznanović, Scena, Novi Sad, 7/1971 št. 2-3 (maj-junij).

Jenko, Sandra, Jubilejno gledališče cesarja Franca Jožefa v Ljubljani: zgodovina nastanka in razvoj nemškega gledališča 1911–1918, Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2013. – Dokumenti SGM 50/2013; 91.

Jerman, Ivan, Slovenski dramski igralci med drugo svetovno vojno, Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 1968. – Knjižnica MGL; 41.

Jesenko, Primož, »Slavko Jan kot člen kontinuitete«, v: Katarina Kocijančič et al. (ur.), Slavko Jan (1904–1987). Simpozij ob 100-letnici rojstva, 39. Borštnikovo srečanje, Maribor, 25. oktobra 2004. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2005. – Dokumenti SGM 41/2005; 81.

Jesenko, Primož, Rob v središču. Izbrana poglavja o eksperimentalnem gledališču v Sloveniji 1955– 1967, Ljubljana: Slovenski gledališki inštitut, 2015. – Dokumenti SGI 51/2015; 92.

Jovanović, Dušan, Svet je drama., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2007. – Zbirka Kultura.

Jurca Tadel, Vesna, »Čas se je ustavil«, Sodobnost, Ljubljana, 66/2002 št. 3 (marec).

Jurca Tadel, Vesna, »Zgoščeni in izgubljeni čas«, Delo, Ljubljana, 46/2004 št. 20 (26. 1.).

Jurca Tadel, Vesna, »Bleščeč gumb na telovniku sveta«, Sodobnost, Ljubljana, 73/2009 št. 6 (junij).

Juvan, Marko, »Lanska sezona. Oblikovanje gledališke estetike. Primer Koruna in Jovanovića«, Mladina, Ljubljana, 37/1980 (11. 9.).

Juvan, Marko, »Lanska sezona. Mladi gledališki kader. Bliski v preteklo sezono na ljubljanskih odrih«, Mladina, Ljubljana, 37/1980 (18. 9.).

K

Kalan Filip, »Evropeizacija slovenske gledališke kulture« in »Izbor kronoloških podatkov za slovensko gledališko zgodovino«, v: Lojze Filipič (ur.), Linhartovo izročilo, Ljubljana: Drama SNG v Ljubljani, 1957.

Kalan, Filip, Svet komedijantov, Ljubljana: Cankarjeva založba 1987.

Kaufman, Mojca, Andrijan Lah, (ur.), Slovenske igre in scenariji I, Ljubljana: Slovenski gledališki in filmski muzej, 1988.

Kenda Hussu, Damjana, (ur.), 20 X 365. Spominski zbornik Cankarjevega doma ob 20-letnici, Ljubljana: Cankarjev dom, 2000.

Kermauner, Taras, »Pismo Stanetu Severju. Ob 25-letnici smrti Staneta Severja (1914–1970)«, Gledališki list SNG Drama Ljubljana, Ljubljana, 75/1995-96 št. 4.

Klabus Vesel, Alenka, (ur.), 50 let MGL, Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 2001.

Klunker, Heinz, »Tujčev pogled na slovensko gledališče«, v: Mojca Kreft in Ivo Svetina (ur.): Slovensko gledališče in slovenska dramatika v drugi polovici 20. stoletja. Simpozij v okviru 35. Borštnikovega srečanja, Maribor, 25. in 26. oktober 2000. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2002. – Dokumenti SGM 38/2002; 78.

Knap Šembera, Majda, »Ritter, Dene, Voss«, Televizija Slovenija I, Odmevi, 10. 9. 2001.

Kocjančič, Ana, Scenografija slovenskega dramskega gledališča med obema vojnama. Magistrsko delo, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za umetnostno zgodovino, 2006.

Kocjan – Barle, Marta, Drago Bajt, (ur.), Slovenski veliki leksikon, Ljubljana: Mladinska knjiga 2007.

Koblar, France, »Gledališka razstava«, Dom in svet, Ljubljana 41/1928 št. 6.

Koblar, France, Dvajset let slovenske drame I, II, Ljubljana: Slovenska matica, 1964, 1965. – Razprave in eseji; 6, 11.

Koblar, France, »Zgodovinski oris vzgoje za slovensko gledališko umetnost«, v: Mirko Mahnič in Dušan Moravec (ur.), Ob stoletnici Dramatičnega društva, Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 1967. – Dokumenti SGM 10/1967; 3.

Koblar, France, Slovenska dramatika I, II, Ljubljana: Slovenska matica, 1972, 1973.

Kolarić, Aleksandra, (ur.), Alternativna pozorišta u Jugoslaviji. Iskustva samostalnih pozorišnih grupa (Dokumentacioni dosije), Novi Sad: Sterijino pozorje, 1982.

Korenjak, Nika, »Angel pozabe«, SiGledal.org, Drobna nočna kritika, 31. 3. 2014.

Kos, Janko, Pregled svetovne književnosti, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1996.

Koter, Darja, »Josip Nolli – pionir Dramatičnega društva v Ljubljani«, v: Štefan Vevar in Barbara Orel (ur.), Začetki in dosežki slovenskega gledališča moderne dobe: ob 150-letnici ustanovitve Dramatičnega društva v Ljubljani, Ljubljana: Slovenski gledališki inštitut, 2017. – Dokumenti SGI 54/2017; 95.

Kralj, Lado, »Opombe«, v: Slavko Grum, Zbrano delo I, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1976.

Kralj, Lado, »Sodobna slovenska dramatika (1945–2000)«, Slavistična revija, Ljubljana, 53/2005 št. 2 (april–junij).

Kravos, Bogomila, »SSG Trst: Ob zaključku sezone 2012/13«, Sodobnost, Ljubljana, 77/2013, št. 10 (oktober).

L

Leiler, Ženja, »Nismo zaprašeno gledališče, kar smo morda kdaj bili. Igor Samobor, ravnatelj Drame«, Delo, Ljubljana, 58/2016 št. 41 (19. 2.).

Leiler, Ženja, »Od najčistejše umetnosti do ›ždreka‹ banalnosti. Anketa o Kralju Ubuju«, Delo, Ljubljana, 58/2016 št. 42 (20. 2.).

Leskovšek, Nika, »Vrtanje v razpadajočo družbo«, Dnevnik, Ljubljana, 63/2013 št. 229 (3. 10.).

Lukan, Blaž, »Kot da je porojeno iz duha glasbe«, Delo, Ljubljana, 40/1998 št. 62 (16. 3.).

Lukan, Blaž, »Uprizoritev razlike«, Delo, Ljubljana, 49/2007 št. 284 (10. 12.).

Lukan, Blaž, »Kaos mundi«, Delo, Ljubljana, 50/2008 št. 92 (21. 4.).

Lukan, Blaž, »Vožnja čez meje«, Delo, Ljubljana, 54/2012 št. 218 (20. 9.).

M

Mahnič, Mirko, »Iz arhiva«, Gledališki list Drame SNG v Ljubljani, Ljubljana, 29/1949-50 št. 10.

Mahnič, Mirko, »Sintičevo ›Gledališče mladih‹«, Gledališki list Drame SNG v Ljubljani, Ljubljana, 45/1965-66 št. 9.

Marinčič, Vesna, »Na hudi dan so vsaj trije«, Tedenska tribuna, Ljubljana, 19/1971 št. 25 (23. 6.).

Milek, Vesna, »Vse, kar sem, je moj jezik«, Delo, Ljubljana, 56/2014, št. 289 (13. 12.) Sobotna priloga.

Moravec, Dušan, Vezi med slovensko in češko dramo, Ljubljana: Slovenska matica, 1963. – Razprave in eseji; 4.

Moravec, Dušan, Pričevanja o včerajšnjem gledališču, Maribor: Založba Obzorja, 1967. – Razpotja; 12.

Moravec, Dušan, »Opombe«, v; Ivan Cankar, Zbrano delo, 3., 4. in 5. zvezek, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1967, 1968, 1969.

Moravec, Dušan, Slovensko gledališče Cankarjeve dobe (1892–1918), Ljubljana: Cankarjeva založba, 1974.

Moravec, Dušan, Slovensko gledališče od vojne do vojne (1918–1941), Ljubljana: Cankarjeva založba, 1980.

Moravec, Dušan, Borštnik. Podoba dramskega umetnika, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1985.

Moravec, Dušan, Portreti pozabljenih igralcev, Ljubljana: Slovenski gledališki in filmski muzej, 1992. – Dokumenti SGFM 27/1992; 58-59.

Moravec, Dušan, Verovšek: komedijant ali umetnik? Ljubljana: Slovenski gledališki in filmski muzej, 1993. – Dokumenti SGFM 28/1993; 60-61.

Moravec, Dušan, Slovenski režiserski kvartet (z gostom): Osip Šest, Ciril Debevec, Branko Gavella, Bratko Kreft, Bojan Stupica, Ljubljana: Slovenski gledališki in filmski muzej, 1996. – Gledališke monografije.

Moravec, Dušan, Slovensko gledališko petletje: Ljubljana – Maribor – Trst: 1945–1950, Ljubljana: SAZU, 1999, Razred za filološke in literarne vede. – Dela; 51.

Moravec, Dušan, Hinko Nučič, dramski igralec in režiser, Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2000. – Gledališke monografije.

Moravec, Dušan, Vasja Predan, Sto slovenskih dramskih umetnikov, Ljubljana: Prešernova družba, 2001. – Koledarska zbirka.

Mrduljaš, Igor, »W. Shakespeare: Mjera za mjeru, SNG, gost. ›Gavelline večeri‹«, Radio-stanica Zagreb, Umjetnički program, Govorimo o kazalištu, 7. 10. 1980.

N

Nolli, Josip, Priročna knjiga za glediške diletante, posebno za ravnatelje igrokazov ter prijatelje slovenske dramatike sploh, Ljubljana: Dramatično društvo v Ljubljani, 1868. – Slovenska Talija; 1.

Novak, Boris A., »Inventar gledaliških vonjev. Spomin na Poldeta Bibiča kot ravnatelja Drame«, v: Mojca Kranjc (ur.), Polde Bibič. Monografija, Gledališki list SNG Drama, Ljubljana, 92/2012- 13 št. 12.

Novak, Jernej, »Razsežnosti ›sočloveka‹«, Ampak, Ljubljana, 1/2000 št. 2 (oktober).

Novak, Jernej, »Pred Borštnikovim srečanjem«, Ampak, Ljubljana, 2/2001 št. 10 (oktober).

P

Perović, Sreten, »Slovenačka perfekcija«, Gest, Podgorica 6/2001 (proljetni-ljetni broj).

Peršak, Tone, Pogovori z režiserji, Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 1978. – Knjižnica MGL; 77.

Petan, Žarko, France Jamnik, Mile Korun: »Izjava treh režiserjev. S koncem maja so pretrgali sodelovanje z Dramo SNG«, Delo, Ljubljana 13/1971 št. 162 (17. 6.) s. 7. – Rubrika Prejeli smo.

Petrè, Fran, »Proletarski odri v Ljubljani in okolici med obema vojnama«, v: Ferdo Delak (ur.), Delavski oder na Slovenskem. Študije in gradivo, Ljubljana: Mestno gledališče, 1964. – Knjižnica MG; 24.

Pipan, Janez, »Kuga metafor. Fusnote in druge marginalije«, Gledališki list SNG Drama Ljubljana, Ljubljana, 96/2016-17 št. 3.

Pogorevc, Petra, »Ohlapno rezana oblekca«, Dnevnik, Ljubljana, 47/1997 št. 108 (22. 4.).

Pogorevc, Petra, »Umor med blazinami«, Dnevnik, Ljubljana, 51/2001 št. 27 (29. 1.).

Pogorevc, Petra, »Brez kaplje krvi«, Dnevnik, Ljubljana 51/2001 št. 255 (21. 9.).

Polajnar, Janez, »Konec slovenskega gledališča«, Gledališki list SNG Drama Ljubljana, Ljubljana, 94/2014-15 št. 3.

Poštrak, Marinka, »Heiner Müller: Kvartet«, Tribuna, Ljubljana, 31/1984 št. 3-5 (11. 1.).

Potokar, Matjaž, »Kvartet obeh Milerjev v Mali drami«, Radio Glas Ljubljane, Ljubljana, 31. 10. 1984.

Predan, Vasja, »Pogledi na ljubljansko Dramo«, v: Dušan Tomše (ur.), Živo gledališče I, Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 1975. – Knjižnica MGL; 63.

Predan, Vasja, Slovenska dramska gledališča, Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 1996. – Knjižnica MGL; 122.

Predan, Vasja, »Sled odrskih senc. Gledališki dnevnik 1997-98 (4)«, Sodobnost, Ljubljana, 46/1998 št. 6-7 (junij-julij).

Predan, Vasja, Teatrološke študije in eseji, Ljubljana: Knjižna zadruga, 2004.

Predan, Vasja, »Režiser Slavko Jan in Cankarjevi Hlapci«, v: Katarina Kocijančič et al. (ur.), Slavko Jan (1904–1987). Simpozij ob 100-letnici rojstva, 39. Borštnikovo srečanje, Maribor, 25. oktobra 2004. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2005. – Dokumenti SGM 41/2005; 81.

Prokić, Nenad, »Slovenski konkvistadorji«, v: Mojca Kreft in Ivo Svetina (ur.): Slovensko gledališče in slovenska dramatika v drugi polovici 20. stoletja. Simpozij v okviru 35. Borštnikovega srečanja, Maribor, 25. in 26. oktober 2000. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2002. – Dokumenti SGM 38/2002; 78.

Puljizević, Jozo, »Igra se ono što on kaže. Istaknuti ljubljanski režiser Žarko Petan objašnjava zašto je izvršen ›kazališni udar‹ slovenskih režisera«, Vjesnik, Zagreb, 17. 7. 1971.

Puljizević, Jozo, »Oni su diktirali ukus. Josip Vidmar, predsjednik Slovenske akademije znanosti i umjetnosti, i Jože Javoršek, predsjednik saveza kazališnih kritičara Jugoslavije, odgovaraju režiseru Žarku Petanu i drugim slovenskim režiserima koji su otvorili jednu od najtežih kriza u slovenskom teatru«, Vjesnik, Zagreb, 24. 7. 1971.

R

Repertoar slovenskih gledališč (pozneje Letopis slovenskih gledališč), Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 1967–.

Rogelj, Dušan, »Svatba«, Radio Slovenija 1, Dogodki in odmevi, 29. 9. 2013.

S

Sajko, Urška, »Prepoved čutenja«, Radio Študent, Teater v eter, 2. 10. 2013.

Samec, Smiljan, (ur.), Slovenski gledališki leksikon I, II, III, Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 1972. – Knjižnica MGL; 56, 57, 58.

Sapač, Igor, »Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana«, »Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana«, in »Nekdanje Stanovsko gledališče v Ljubljani«, na: http://www.theatre- architecture.eu/si/.

Schmidt, Goran, »Sub specie mortis«, v: Ivan Mrak, Izbrano delo: proza, drame, dnevniki, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1998. – Knjižnica Kondor; 283.

Schmidt, Goran, Dominik Smole, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. – Monografije k Zbranim delom slovenskih pesnikov in pisateljev; 12.

Schmidt Snoj, Malina, Tokovi slovenske dramatike I, II, Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2010.

Slivnik, Francka, Danilovi, Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 1984. – Dokumenti SGM 20/1984; 42.

Slovenska biografija, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013, na: http://www.slovenska-biografija.si/.

Smasek, Lojze [L. S.], »Optimizem pred novo sezono. Kriza končana – Mala drama – Gledališče odprtega tipa«, Večer, Maribor, 24/1975 (27. 6.).

Smasek, Lojze, »Samo lasten ›pridelek‹. Repertoar ljubljanske Drame praktično brez sodobne jugoslovanske dramatike – Med trinajstimi odrskimi deli je le eno novo domače«, Večer, Maribor, 31/1975 (3. 7.).

Smasek, Lojze, »Dramatičnost poezije in poetičnost drame«, Večer, Maribor, 50/1994 št. 291 (1. 12.).

Stanonik, Tončka, Lan Brenk, (ur.), Osebnosti: veliki slovenski biografski leksikon, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008.

Sušec Michieli, Barbara, et al., (ur.), Zbornik 20 let EG Glej, Ljubljana: EG Glej, 1990.

Sušec Michieli, Barbara, Marija Vera: igralka v dinamičnem labirintu kultur, Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2005. – Gledališke monografije.

Sušec Michieli, Barbara, »Paradoksi slovenske gledališke zgodovine dvajsetega stoletja«, v: Katarina Kocijančič et al. (ur.), Slavko Jan (1904–1987). Simpozij ob 100-letnici rojstva, 39. Borštnikovo srečanje, Maribor, 25. oktobra 2004. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2005. – Dokumenti SGM 41/2005; 81.

Svetina, Ivo, »Gledališče Pekarna (1971–1978)«, v: Mojca Kreft in Ivo Svetina (ur.): Slovensko gledališče in slovenska dramatika v drugi polovici 20. stoletja. Simpozij v okviru 35. Borštnikovega srečanja, Maribor, 25. in 26. oktober 2000. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2002. – Dokumenti SGM 38/2002; 78.

Svetina, Ivo, Gledališče Pekarna (1971–1978). Rojstvo gledališča iz duha svobode: pričevanje, Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 2016. – Knjižnica MGL; 167.

Š

Šenk, Janez, »Sezona 76/77 v Drami Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani«, Gledališki list Drame SNG v Ljubljani, Ljubljana, 56/1976-77 št. 1.

Šorli, Maja, Zala Dobovšek, »Kralj Ubu – šok snovalnega gledališča v nacionalni instituciji«, Amfiteater, Ljubljana, 4/2016, št. 2.

Šuklje, Rapa, »Dane Zajc: Voranc«, Naši razgledi, Ljubljana, 29/1980 št. 12 (27. 6.).

Šumi, Nada, »Čustvena vrednost narečne barve Partljičeve drame«, Gledališki list Drame SNG v Ljubljani, Ljubljana, 63/1983-84 št. 1.

T

Taufer, Veno, »Avantgardna in eksperimentalna gledališča«, v: Dušan Tomše (ur.), Živo gledališče III, Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 1975. – Knjižnica MGL; 65.

Taufer, Veno, Odrom ob rob, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1977.

Teržan, Uršula, Sodobni ples v Sloveniji, Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 2003. – Knjižnica MGL; 137.

Toporišič, Tomaž, et al., (ur.), Ali je prihodnost že prišla? Petdeset let Slovenskega mladinskega gledališča, Ljubljana: Slovensko mladinsko gledališče, 2007.

Torkar, Jurij, »Nemi film pride v Malo dramo in s svojim humorjem spregovori tako glasno kot le redke komedije«, Sigledal.org, Drobna nočna kritika, 16. 3. 2010.

Traven, Janko, »Ferdo Delak«, Gledališki list Drame SNG v Ljubljani, Ljubljana, 30/1950-51 št. 3.

Trekman, Borut, »Drama SNG Maribor«, v: Dušan Tomše (ur.), Živo gledališče I, Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 1975. – Knjižnica MGL; 63.

Trekman, Borut, »Zgodba o ›prigodi ‚neslučajnega sopotnika‘‹«, v: Polde Bibič, Izgon: pripoved o uspehih, spopadih in padcih v Štihovem obdobju ljubljanske Drame, Ljubljana: Nova revija, Slovenski gledališki muzej, 2003. – Pričevanja.

Trenkler, Thomas, »Lächerliche Reise ins Exil«, Kleine Zeitung, Graz, 14. 6. 1993.

Troha, Gašper, »Truplo bele kokoši«, Filozofski vestnik, Ljubljana, 33/2012 št. 3.

Trstenjak, Anton, Slovensko gledališče: zgodovina gledaliških predstav in dramatične književnosti slovenske, Ljubljana: Dramatično društvo v Ljubljani, 1892.

V

Vevar, Štefan, Slovenska gledališka pot, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1998.

Vevar, Štefan, »Mejniki v razvoju Dramatičnega društva v Ljubljani«, v: Štefan Vevar in Barbara Orel (ur.), Začetki in dosežki slovenskega gledališča moderne dobe: ob 150-letnici ustanovitve Dramatičnega društva v Ljubljani, Ljubljana: Slovenski gledališki inštitut, 2017. – Dokumenti SGI 54/2017; 95.

W

Wiki na: sigledal.org.

Wollman, Frank, Slovenska dramatika, prev. A. Lah, Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2004.

Z

Zajc, Dane, »Vidim v slikah«, Gledališki list Drame SNG v Ljubljani, Ljubljana, 59/1979-80 št. 6.

Zajc, Srečo, »Iskanje svobode, vsak dan znova«, Gledališki list Drame SNG v Ljubljani, Ljubljana, 69/1989-90 št. 4-II.

Zorec, Matjaž, »Tastari Grki nas še vedno učijo«, Radio Študent, Teater v eter, 20. 1. 2009.

Zupan, Gojko, »Drama prostora in stavbarjev«, Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2000. – Dokumenti SGM 36/2000; 74-75.

Ž

Žmavc, Janez, (ur.), Zbornik Slovenskega ljudskega gledališča v Celju. Izdano ob 300. premieri, 1950–1986, Celje: Slovensko ljudsko gledališče Celje, 1986.

Zapri