Dostopnost
Search
Close this search box.

Dramina knjižnica 2021/22

V okviru programskega sklopa Drama bere je nastala nova platforma, ki smo jo zaradi izrednih epidemioloških razmer, ki so zaznamovale sezono 2020/21, poimenovali Dramina knjižnica za ranljive skupine. Nastala je namreč kot odziv na ponovno ustavitev javnega življenja, s primarnim namenom olepšati in osmisliti bivanje v izrednih razmerah varovancem DSO in pripadnikom ranljivih skupin. Zamisel o platformi, ki bo ponujala kakovostno interpretacijo (predvsem) slovenskih literarnih besedil, je poleg spontanih bralnih nastopov, ki so jih občinstvu v času prvega zaprtja javnega življenja ponudili člani našega igralskega ansambla, vzpodbudilo tudi dejstvo, da je SNG Drama Ljubljana opremila nov snemalni studio, v katerem bodo igralci s pomočjo profesionalne opreme in tonskih mojstrov lahko kakovostno posneli zahtevna besedila in v najboljših razmerah raziskovali moderne govorne pristope k različnim zvrstem književnosti. Tako smo dobili možnost za novo povezavo s tistimi, ki jim je onemogočen ali otežen dostop do neposrednega stika z umetnostjo. Platforma je namenjena najširšemu krogu občinstva, zato smo se odločili, da bomo dostop do nje kar najbolj olajšali. In ker se je pokazalo, da je zamisel doživela odličen odziv in veliko zanimanja, bomo branje za Dramino knjižnico nadaljevali tudi v sezoni 2021/22.
Literaturo za Dramino knjižnico izbira in z igralci pripravi za interpretacijo gledališka lektorica Tatjana Stanič. Kot prvi in uvodni sklop je izbrala poezijo štirih predstavnikov slovenske moderne, Josipa Murna – Aleksandrova, Dragotina Ketteja, Ivana Cankarja in Otona Župančiča. Njihove pesniške prvence, s kratkim predstavitvenim esejem, je v celoti oziroma do dolžine devetdesetminutnih posnetkov interpretiralo dvanajst igralcev ansambla SNG Drama Ljubljana. Tonska mojstra in montažerja sta bila Jurij Alič in Srečko Bajda. Organizatorka snemanja je gledališka pedagoginja Špela Šinigoj.
Med novembrom 2020 in februarjem 2021 smo na spletni strani SNG Drama Ljubljana v Knjižnici za ranljive skupine objavili štiri posnetke: Murnovih Pesmi in romanc, Kettejevih Poezij, Cankarjeve Erotike in Župančičeve Čaše opojnosti.
Kot zaključek prvega sklopa literarnih branj Dramine knjižnice smo pripravili dva večera poezije na vrtu za Dramo. Izbor iz pesmi, ki so jih interpretirali na posnetkih, so igralci brali pred številnim občinstvom 12. 6. 2021 (Čaša opojnosti, Erotika) in 21. 6. 2021 (Pesmi in romance, Poezije).
V sezoni 2021/22 pripravljamo izbor branja slovenske kratke proze. Prvi avtor bo Josip Jurčič.

Tatjana Stanič

Zapri