Dostopnost

Aleksandrov, Pesmi in romance (1903)

Berejo: Saša Pavček, Zvone Hribar, Maja Končar in Petra Govc

Literarna branja za Knjižnico izbira in vodi gledališka lektorica Tatjana Stanič, snemalec in montažer je Jurij Alič, pri procesu snemanja ter urejanja posnetkov pa sodeluje tudi gledališka pedagoginja Drame Špela Šinigoj.

Zapri