Dostopnost

Newsletter

S klikom na gumb bo v odložišče skopirana samo koda html sporeda.Obdobje prikaza sporeda: 1.13. do 1.14.2023

Spored privzeto prikazuje naslednji mesec glede na trenutni mesec. Če potrebujete kakšen drug mesec lahko URL-ju dodate parametre (?leto=XXXX&mesec=XX).
Primer URL: https://www.drama.si/eprvak-newsletter/?leto=2021&mesec=11

Zapri