Dostopnost
Search
Close this search box.

Otvoritev razstave

Striček Vanja v upodobitvah študentov ilustracije UL ALUO

Razstava del študentov ilustracije Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) 

Razstavljajo: Tomi Sokolov, Dora Pejić Bach, Zala Pribaković, Hana Černivec, Maja Jenko, Žiga Sever, Špela Guček, Marija Bobič, Tjaša Bon, Chen-Li-Hsuan

Mentorica: doc. Suzi Bricelj

Predmet: Ilustracija MAI, akad. leto 2022/23

Projektna naloga je nastala v zimskem semestru.

Ilustriranje dramskega besedila Antona Pavloviča Čehova Striček Vanja je za študente podiplomskega študija ilustracije pomenilo velik izziv, saj je bila navidezna statičnost protagonistov najprej strašljiva. Vendar so študenti skozi poglobljen študij in številne diskusije našli poti do vsebine in jo prevedli v sebi lastno likovno interpretacijo, ki so jo predstavili v seriji ilustracij.
Osrednjo temo so razumeli kot pripoved o »zataknjenih« ljudeh z neizpolnjenimi potenciali, v njihovih medsebojnih odnosih pa so prepoznali temeljna človeška čustva, kot so ljubezen, zavist, zamera in sovraštvo, pa tudi hrepenenje, in skozi to začutili delo kot zelo sodobno. Kljub sorodnim miselnim izhodiščem so njihove interpretacije različne. Nekateri so prepoznali več komičnega v dialogih, drugi so se bolj osredotočili na tragičnost in brezizhodnost usod junakov.
Pri izbiri nosilca za serijo ilustracij so bili študenti prosti. Tako ilustracije nastopijo kot del gledališkega lista, vanj prinašajo sporočilo in vzdušje, ki ne sledita sami uprizoritvi ter bogatita z  drugačno interpretacijo. Ustvarijo pa tudi samostojne prostorske postavitve, kjer je ilustracija temeljna nosilka vsebine.
Ob svojem delu so se seveda zavedali, da je besedilo »igra«, in so zato poskusili dramo tudi sami »uprizoriti«. Knjiga-objekt tako postane malo gledališče, kjer se z obračanjem listov menjajo scenografije in dejanja. Ali pa v svojo vizualno interpretacijo dejavno vključijo gledalca, da s soigralci kot v družabni igri postavi scenografije, prestavlja junake in skupaj z besedilom »odigra« predstavo kot režiser in igralec.
Prepoznajo vlogo žensk v tej drami, jih naredijo vidne ter jih celo postavijo v center kompozicije ilustracije. Ne spregledajo pa tudi okoljevarstvene misli kot daljnosežnega sporočila, ki prehaja robove uprizoritve in se ciklično vrača vase.
Za večino del je ključna vloga svetlobe. Z njo zgradijo in osmislijo samo ilustracijo, jo upoštevajo kot zunanji vir osvetlitve, ki prispeva k dramatičnosti, lahko pa na način projekcije prenese podobo na nov nosilec.
S tem pa tudi skozi svojo lastno optiko osvetlijo dramsko delo.
doc. Suzi Bricelj

Razstavo bomo otvorili na dan premiere uprizoritve Striček Vanja v režiji Janusza Kice, v petek, 9. junija, ob 18.00 v preddverju Velikega odra Drame. Razstavo si bodo obiskovalci Drame lahko ogledali vsak večer med 9. in 30. junijem, ko bo na Velikem odru predstava (9. junija od 18.00 do 20.00 in po predstavi; med 10. in 30. junijem pol ure pred začetkom in pol ure po koncu predstave).

ALUO-logo

Na sporedu

Zapri