Dostopnost
Search
Close this search box.

Drama Akustika

Akademski pevski zbor Tone Tomšič, Železo

Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani vam predstavlja Železo, tisti del programa, ki ga zna vsak pevec zbora zapeti kadarkoli in kjerkoli, ob dveh popoldne ali ob dveh zjutraj. Te skladbe so srčika zbora in poosebljajo veselje pevcev do petja. So enako vrhunske in čudovite kot vse druge, a so tako domače, da pevci pogosto pozabijo, da jih mora kdaj slišati tudi občinstvo. Na tem koncertu se jim bo APZ Tone Tomšič posvetil v celoti in vam s tem predstavil zgodovinski pregled svojega ustvarjanja.

APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani združuje študentke in študente fakultet Univerze v Ljubljani, ki sta jim skupni velika ljubezen do petja in želja po vrhunskem umetniškem ustvarjanju. Zbor nadaljuje tradicijo Akademskega pevskega zbora v Ljubljani, ki ga je leta 1926 ustanovil France Marolt kot moški sestav. Po kulturnem molku med drugo svetovno vojno je ponovno začel delovati leta 1946, tokrat v mešani zasedbi in pod imenom Akademski pevski zbor Tone Tomšič. Zbor so vedno vodili priznani zborovodje: France Marolt, Radovan Gobec, Janez Bole, Lojze Lebič, Igor Lavrič, Marko Munih, Jože Fürst, Jernej Habjanič, Stojan Kuret, Urša Lah in Sebastjan Vrhovnik. Od oktobra 2015 vodi zbor Jerica Bukovec.
APZ se že od nastanka uvršča med najpomembnejše slovenske pevske zbore, ne samo po izvajalskotehnični plati, temveč tudi po programski usmerjenosti. Njegov repertoar sestavljajo skladbe vseh glasbenozgodovinskih slogovnih obdobij, posebno pozornost pa namenja zbor sodobni zborovski literaturi. APZ z naročili in natečaji spodbuja nastanek novih skladb tako mladih kot tudi že uveljavljenih slovenskih skladateljev ter z njihovimi prvimi izvedbami veča prepoznavnost slovenske zborovske ustvarjalnosti v domovini in po svetu. Zbor koncertira po vsej Sloveniji, sodeluje pri izvedbah vokalno-inštrumentalnih projektov, snema za arhiv RTV Slovenija ter sodeluje s tujimi dirigenti pri zborovodskih seminarjih in koncertih. APZ Tone Tomšič je leta 1996 prejel najvišje državno odlikovanje zlati častni znak svobode Republike Slovenije za dosežke in zasluge na državni ravni, leta 2000 plaketo glavnega mesta Ljubljana in leta 2003 zlati znak Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.
Zbor potrjuje svojo kakovost z odmevnimi nastopi na številnih festivalih in tekmovanjih doma in v tujini. Največji mednarodni uspehi APZ so zmage na uglednih tekmovanjih Grand Prix (Tours: 1980 pod vodstvom Jožeta Fürsta, 1984 pod vodstvom Jerneja Habjaniča, 1999 pod vodstvom Stojana Kureta; Gorica: 2001 pod vodstvom Stojana Kureta; Varna: 2001 pod vodstvom Stojana Kureta, 2007 pod vodstvom Urše Lah; Arezzo: 2012 pod vodstvom Sebastjana Vrhovnika) in osvojeni prvi nagradi na tekmovanju za veliko nagrado Evrope – leta 2002 v Arezzu pod vodstvom Stojana Kureta in leta 2008 v Debrecenu pod vodstvom Urše Lah.
Zbor je uspešno tekmovalno nastopal tudi v zadnjih letih in si prislužil nagrade in posebna priznanja na tekmovanjih v Riminiju, Vicu, Gorici in Mariboru. Na državnem zborovskem tekmovanju Naša pesem je zbor leta 2018 zasedel skupno 3. mesto in dobil poleg zlate plakete še nagradi za najbolje izvedeno slovensko sodobno in tujo sodobno skladbo.
Leta 2019 je APZ na letnem koncertu po tridesetih letih ponovno v celoti izvedel vokalno-inštrumentalno scensko zgodbo skladatelja Lojzeta Lebiča Fauvel ’86.

Zapri