Dostopnost
Search
Close this search box.

V tem tednu potekajo še zadnja pripravljalna dela in prilagoditve ploščadi okoli Drame, ki so nujne za začetek arheoloških izkopavanj.

Izkopanine iz starejših zgodovinskih obdobij nam bodo pomagale bolje razumeti dogajanja in življenje v zadnjih dveh tisočletjih na območju rimske Emone, ki ga danes povezujemo s stavbo osrednjega in najstarejšega slovenskega gledališča SNG Drama Ljubljana.

V sodelovanju s Centrom za preventivno arheologijo pri Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije bomo skrbeli za sprotno obveščanje o najdbah, tudi z razlagalnimi tablami na zaščitni ograji, ki je bila v zadnjem tednu postavljena okoli Drame. Prebivalci in obiskovalci Ljubljane bodo lahko do konca leta 2023 izkopavanja spremljali tudi skozi okna, ki bodo vgrajena v ograjo. Ves čas bo za obiskovalce gledališča urejen nemoten dostop do Velikega odra, Male Drame in Drama Kavarne. Naknadno pa bomo objavili tudi shemo vseh dostopov v Dramo v času arheoloških izkopavanj.

Sedanje zelene površine okoli stavbe SNG Drama Ljubljana, ki morajo biti pred začetkom arheoloških izkopavanj odstranjene, bodo po celoviti prenovi nadomeščene v skladu z novim načrtom trajnostne ozelenitve okolice Drame.

Zapri