Dostopnost
Search
Close this search box.

Z raziskovanjem preteklosti okoli stavbe osrednjega in najstarejšega slovenskega gledališča ter ob njegovi celoviti in potresnovarni prenovi bo prišlo tudi do odstranitve dreves ob Drami, ki bodo nadomeščena v skladu z novim načrtom trajnostne ozelenitve okolice.

Skrb javnosti za ohranitev divjega kostanja in drugih dreves v neposredni bližini Drame sprejemamo z velikim razumevanjem, saj so drevesa pomemben simbol narave v mestu in prispevajo k ambientalni kakovosti območja. Ob tem želimo pojasniti nekaj ključnih preteklih odločitev, ki so vplivale na strokovno odločitev za odstranitev drevesa, in izraziti svojo zavezo za ozelenitev območja prenovljene Drame tako, da bo zelenja po obnovi čim več.

Odločitev za prenovo SNG Drama Ljubljana na obstoječi lokaciji ni bila sprejeta na hitro ali brez temeljitega premisleka. S pomočjo številnih projektnih nalog in zasnov se je projekt prenove oblikoval skozi več desetletij. Od leta 1995 je bilo izdelanih več idejnih zasnov, izvedena sta bila dva natečaja: na zadnjem je prvo nagrado za najboljšo arhitekturno rešitev prejel natečajni elaborat biroja Bevk Perović arhitekti. Pri izbiri zmagovalnega projekta za celovito prenovo SNG Drama Ljubljana je devetčlanska mednarodna strokovna komisija upoštevala več dejavnikov, med drugim tudi nov, večji vhodni foyer, kar je bila ena od ključnih zahtev projekta. Ta prostor bo omogočil boljšo povezavo med staro in novimi dvoranami ter drugimi prostori. Pri tem bo treba odstraniti tudi navadni divji kostanj, največje drevo v skupini dvanajstih dreves, ki trenutno rastejo v neposredni bližini Drame. Odstranitev kostanja in drugih dreves zahteva nujno potrebna in neizogibna statična sanacija močno dotrajane stare gledališke zgradbe s podbetoniranjem objekta, z izvajanjem del v območju nove kletne avle in z ustrezno zaščito gradbene jame. Še pred vsem tem pa temeljita arheološka izkopavanja več metrov globoko, ki jih je pred začetkom gradbenih posegov potrebno opraviti na tem območju in ki se bodo začela sredi poletja.

Strokovna delovna skupina za prenovo Drame, ki jo je imenovalo Ministrstvo za kulturo, je zavezana k celoviti prenovi gledališča, hkrati pa si prizadeva  ohraniti zelene površine v okolici Drame in poskrbeti za mestna drevesa. V tem kontekstu je skupina kot eno prvih aktivnosti zahtevala strokovno preverjanje možnosti ohranitve navadnega divjega kostanja. Na podlagi usmeritve strokovne delovne skupine je Drama povabila arborista svetovalca družbe TISA d.o.o, naj opravi pregled drevesa s tal ter meritve z rezistografom in poda strokovno mnenje o stanju kostanja in ohranjenosti lesnih tkiv.

Natančne letnice zasaditve žal ni bilo mogoče ugotoviti, strokovnjaki so presodili, da na fotografiji historičnega objekta SNG Drama Ljubljana, posneti med letoma 1928 in 1947, drevo še ni bilo posajeno. Zgodovinska analiza dogajanja na območju rasti drevesa, ki naj bi torej bilo staro največ 94 let oziroma okoli 75 let, je pokazala, da je med letoma 1980 in 1985 potekala vgradnja vodov talne razsvetljave, ki glede na kataster tečejo praktično pod kostanjem. Leta 1997, ko je bil severno od drevesa postavljen kip Kralj Ojdip avtorja Stojana Batiča – darilo Mestne občine Ljubljana Slovenskemu narodnemu gledališču Drama Ljubljana ob 130. obletnici ustanovitve Dramatičnega društva v Ljubljani –,  so za spomenik morali postaviti temelje: na zahodni strani so robniki od drevesa oddaljeni nekaj metrov, na vzhodni pa so neposredno ob deblu. Temelji segajo približno meter v globino, kar zelo verjetno pomeni, da je bil ob izkopu (prvič pa že dobro desetletje pred tem ob polaganju vodov talne razsvetljave) poškodovan koreninski sistem kostanja, pri čemer je bilo deblo verjetno nekoliko zasuto, saj je raven tal znotraj robnikov višja od okolice. Na severozahodni strani debla so prerasle in neprerasle mehanske poškodbe, ki so najverjetneje posledica odstranjenih vej v procesu vzdrževalnega obrezovanja drevesa. Preiskava z rezistografom je v območju poškodbe potrdila duplino in že deloma razkrojen les. Ob tem je arborist svetovalec podal oceno, da bi divji kostanj na trenutni lokaciji ob izboljšanju rastnih razmer (med drugim z dodatno stabilizacijo in povečanjem prostora za razrast korenin) in ob rednem spremljanju stanja verjetno lahko ohranjali še nekaj desetletij. Tega žal projekt celovite in potresnovarne sanacije stavbe SNG Drama Ljubljana ne omogoča.

Zato je Drama preverila tudi možnosti za uspešno presaditev divjega kostanja in drugih dreves v naravo. Po pridobljenih stroškovnih ocenah bi bilo samo za presaditev divjega kostanja potrebnih med 80 in 100 tisoč evrov, kar bi vključevalo: pripravo drevesa na izkop s predhodnim obrezovanjem in statično utrditvijo pred odkopom; podkop koreninskega sistema z namestitvijo ustrezne kovinske in/ali lesene konstrukcije pod koreninski sistem in konstrukcije za dvig; zaščito in utrditev koreninskega sistema ter krošnje za prevoz; dvig drevesa in prevoz v vertikalni poziciji (po katastru MOL je imelo drevo leta 2017 obseg debla 227 centimetrov v prsni višini 1,3 metra in je bilo uvrščeno v višinski razred 15 do 20 metrov, kar bi zahtevalo tudi odstranitev nadcestnih semaforjev in drugih ovir na poti do mesta nove zasaditve); vsaditev v sadilno mesto (kjer bi bilo treba prej zgraditi betonsko ploščad za varno delo s 40 ali večtonskim sadilnim žerjavom); statično utrditev kostanja ter obdoben nadzor in negovanje presajenega drevesa. V primeru uspešne presaditve odraslega divjega kostanja na drugo lokacijo bi se njegova življenjska doba po mnenju stroke vseeno občutno skrajšala. Dolgoročni uspeh zahtevnega projekta presaditve bi bil dodatno negotov tudi zaradi šoka, ki bi ga doživelo drevo, in tudi zaradi vsaj delno že prisotne razkrojenosti primarnih korenin. Po velikih prizadevanjih, ki so bila vložena v raziskovanje možnosti za ohranitev obstoječih dreves na zemljišču SNG Drama Ljubljana, in po upoštevanju vseh okoliščin in dejstev smo morali sprejeli težko odločitev, da tudi obravnavanega divjega kostanja ne bo mogoče ohraniti niti na trenutni niti na novi lokaciji.

Resnično razumemo skrb javnosti zaradi izgube divjega kostanja in se zavedamo pomena dreves v mestu. Ob spoznanju, da drevesa ob izvedbi projekta prenove gledališča ne bomo mogli ohraniti, smo se odločili, da v okviru projekta posvetimo posebno pozornost novi zasaditvi oziroma ozelenitvi okolice gledališča, pri čemer smo s projektanti dogovorjeni, da zelenju namenijo čim več prostora. S tem želimo zagotoviti ohranitev zelenih površin in ambientalne kakovosti okolice gledališča tudi po prenovi. Zelene površine bomo povrnili z zasaditvijo novih dreves, ki jim bodo v procesu prenove zagotovljene najboljše možne razmere za uspešno in dolgotrajno rast. S tem se bomo skušali čim bolj približati  strokovnim priporočilom za pokritost z drevesnimi krošnjami, ki nam jih je posredoval arborist svetovalec. Arhitekturni biro Bevk Perović, ki je zasnoval prenovo Drame, tako že pripravlja prostorski načrt zasaditve priporočenih visokodebelnih drevesnih vrst.

Zapri