Dostopnost
Search
Close this search box.

Sezono 2023/24, ki bo zadnja v neprenovljeni stavbi, bo Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana slavnostno zaokrožilo junija 2024. Takrat se bo Drama z vsemi službami in dejavnostmi preselila na Litostrojsko cesto 56, kjer bo delovala in uresničevala svoje javno poslanstvo do zaključka celovite prenove. Slavnostni otvoritvi začasnih nadomestnih prostorov, načrtovani septembra, bosta sledili prvi premieri programov Velikega odra in Male Drame. V sezoni 2024/25 bo Drama predstavila svojemu občinstvu 8 novih uprizoritev, na sporedu pa bo tudi okoli 20 odmevnih uprizoritev iz prejšnjih sezon, ki se z gledališčem selijo v začasne nadomestne prostore.

SNG Drama Ljubljana v sodelovanju z L56 začasno vzpostavlja nov kulturni center v Ljubljani, arhiv Vidic Grohar arhitekti

Proces iskanja začasne nadomestne lokacije za Dramo

Jeseni 2022 sprejeti odločitvi Vlade Republike Slovenije, da uvrsti Celovito prenovo SNG Drama Ljubljana med vladne projekte v okviru rebalansa proračuna za leto 2023, je sledilo pospešeno iskanje začasne nadomestne lokacije, ki bi tudi v času prenove omogočila osrednjemu slovenskemu gledališču neprekinjeno ustvarjanje in izvajanje vseh njegovih programov.

Zelo hitro je postalo jasno, da noben javni gledališki ali kulturni zavod v Sloveniji ne more postati nekajletni gostitelj vseh služb in programov SNG Drama Ljubljana, saj bi bilo treba krčiti programe, umetniška in produkcijska vitalnost pa bi bila ogrožena na obeh straneh. Drama je v letu 2023 predstavila 10 premier s skupno 136 ponovitvami in odigrala tudi 196 ponovitev uprizoritev iz prejšnjih sezon. Ob tem je Drama izvedla še 128 drugih prireditev, med njimi tudi številne oglede zaodrja in druge pedagoške vsebine, razprodane koncerte Ars in Drama in predavanja Slogi in Drama. Tako je Drama na skupno 470 prireditvah v letu 2023 zabeležila 65.593 gledalcev, od tega 51.504 na prireditvah na matičnih odrih, 11.175 na gostovanjih po Sloveniji in zamejstvu ter 2688 na gostovanjih v tujini.

Kompleksnost ustvarjalnega in produkcijskega procesa SNG Drama Ljubljana potrjujeta podatka, da je gledališče v letu 2023 potrebovalo za svoje delovanje 1382 terminov, od teh 965 za vaje. V sezoni 2023/24 ima Drama 3415 abonentov – 449 (15 odstotkov) več kot v sezoni 2022/23. Tako na programski kot vseh drugih ravneh delovanja si Drama prizadeva, da bi obstoječe abonente lahko ohranila tudi v času prenove in privabila na začasno nadomestno lokacijo nove.

Upoštevane in raziskane so bile vse v Ljubljani razpoložljive in za nadomestni prizorišči Velikega odra in Male Drame potencialno primerne lokacije. Po začetni ideji, da bi program Male Drame v času prenove potekal v Dvorani Duše Počkaj v Cankarjevem domu, so bila prizadevanja usmerjena v iskanje ustreznega nadomestnega prostora za izvajanje programa Velikega odra. Ob preverjanju te možnosti daljšega gostovanja v štirih javnih zavodih, ki upravljajo javno kulturno infrastrukturo (Cankarjev dom – Linhartova dvorana, SNG Opera in balet Ljubljana, Center kulture Španski borci in Kulturni dom Šentvid), se je izkazalo, da navedene ustanove nimajo zadostnih prostorskih in terminskih možnosti, ki bi ob potrebah za izvajanje lastnega programa lahko zagotovile tudi neokrnjeno in redno izvajanje zastavljenega programa Velikega odra SNG Drama Ljubljana do vrnitve v prenovljeno stavbo. Zato je morala Drama nadaljevati iskanje primernih prostorov na nepremičninskem trgu. V pogovorih s štirimi ustreznimi ponudniki (kinodvorane Koloseja v BTC, Unionska dvorana ljubljanskega hotela Union, Gospodarsko razstavišče, prostori L56 na Litostrojski cesti 56) so se izkazali za potrebe Drame primerni le prostori na Litostrojski cesti 56.

 

Začasna nadomestna lokacija Drame na Litostrojski cesti 56

 Družba Alterna Intertade, lastnica prostorov in podjetja L56, je bila med vsemi nadomestnimi lokacijami, ki jih je preučila Drama, edina zmožna in pripravljena zagotoviti primerne prostore za neokrnjeno izvajanje gledališke dejavnosti že v sezoni 2024/25 in tudi v naslednjih do zaključene prenove.

H končni odločitvi za omenjeno začasno nadomestno lokacijo so pomembno prispevali trije dejavniki: možnost ohranitve celotnega javnega zavoda SNG Drama Ljubljana in delovanja vseh njegovih programov in služb na eni lokaciji, dosegljivost prostorov že v sezoni 2024/25 in dogovor z lastnikom prostorov na Litostrojski cesti 56, da še pred začetkom sezone 2024/25 in z lastnimi sredstvi financira prenovo prostorov in njihovo prilagoditev vsem umetniškim in tehničnim zahtevam in delovnim potrebam SNG Drama Ljubljana. Investicija, ki jo v celoti krije lastnik, je ocenjena na 1,4 milijona evrov. Za arhitekturno zasnovo in projektiranje prenove prostorov na Litostrojski cesti 56 je lastnik najel biro Vidic Grohar arhitekti. Prenova in gradnja začasnih nadomestnih prostorov se odvijata po načrtih, izvajalci pa ju redno usklajujejo s potrebami in zahtevami Drame.

Vesna Jurca Tadel, ravnateljica SNG Drama Ljubljana: »Za L56 smo se odločili, ker je to začasni nadomestni prostor, ki bo lahko hkrati in celovito gostil vse programe SNG Drama Ljubljana. Poleg tega bomo na isti lokaciji lahko imeli pisarne, kar nam bo tudi v času prenove omogočilo, da bomo delovali in ustvarjali skupaj in ostali povezani v delovni proces kot kolektiv z vsemi službami, nujnimi za gledališko ustvarjalnost in produkcijo na najvišji umetniški ravni. Kolektiv je srce javnega zavoda SNG Drama Ljubljana, ki mora krepiti svojo moč in sinhronost tudi med prenovo. Predvideno je, da se v začasne prostore preseli del opreme garderob umetniškega sektorja, opremo maskersko frizerskega salona, opremo krojačnic, opremo rekvizitarne, posamezne kose pisarniškega pohištva, stacionarno računalniško opremo, sedeže iz Male Drame in dvorane Velikega odra, tribuno Male Drame, tehnično opremo odrov (kritja, zavese ipd.), svetlobno opremo odrov, tonsko in video opremo odrov. Obiskovalcem in zaposlenim želimo na čim manj stresen način približati novi dvorani in nove delovne razmere ter jim omogočiti, da v času prenove ne izgubijo povsem stika s ,staroʻ Dramo.«

Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana, ki v trenutnih prostorih deluje na 6050 kvadratnih metrih neto površin, bo na Litostrojski cesti 56 najemalo prostore v izmeri 4230,86 kvadratnega metra. Pogodba je sklenjena za obdobje od 1. junija 2024 do 31. avgusta 2027, mesečna najemnina znaša 71.000 evrov bruto oziroma 16,78 evra bruto na kvadratni meter. Znesek je primerljiv s povprečnimi cenami za najem poslovnih prostorov v Ljubljani, vključuje pa tudi izvedbo obsežnih prilagoditvenih del – skupaj z vso potrebno projektno dokumentacijo – za ureditev dveh gledaliških dvoran, vadbenih odrov in vseh pripadajočih servisnih in administrativnih prostorov.

»DRAMA L56«: projekt ureditve začasnih nadomestnih prostorov SNG Drama Ljubljana na Litostrojski cesti 56

Vhod v stavbo Velikega odra, pogled z Ulice Alme Sodnik, arhiv Vidic Grohar arhitekti

Investitor: L56, d. o. o.
Lokacija: Litostrojska cesta 56, Ljubljana
Skupna površina prostorov začasnih nadomestnih prostorov SNG Drama Ljubljana: 4230,86 m2
Projektni tim: Vidic Grohar arhitekti; Anja Vidic, u. d. i. a., dr. Jure Grohar, u. d. i. a.

Pred začetkom celovite prenove stavbe SNG Drama Ljubljana v središču mesta se bo celotno gledališče z vsemi svojimi dejavnostmi in službami preselilo na začasno nadomestno lokacijo na Litostrojsko cesto 56 v Ljubljani. Prvi obsežnejši del selitve opreme Drame, ki je trenutno zaradi izvajanja programa še vedno v uporabi, bo izveden konec junija, drugi avgusta. Prilagoditve prostorov na Litostrojski cesti 56 za Dramo potekajo v dveh fazah. Prva bo končana junija, druga konec avgusta. S tem sta usklajena tudi časovnica selitve in začetek delovanja.

Ljubljanska Drama bo zavzemala prenovljene prostore obstoječe večnamenske dvorane L56 in dele sosednjih, z njo povezanih objektov v skupni površini 4230,86 m2. Gledališka dejavnost bo nadgradila obstoječo industrijsko arhitekturno dediščino iz šestdesetih let 20. stoletja in nadaljevala vzpostavljanje kulturno-umetniške dejavnosti na lokaciji. Lastnik nadomestnih prostorov je za arhitekturno zasnovo in projektiranje prenove začasnih prostorov SNG Drama Ljubljana na Litostrojski cesti 56, ki poteka v rednem sodelovanju z Dramo, najel biro Vidic Grohar arhitekti. Vrednost projekta, ki ga v celoti financira lastnik, je ocenjena na 1,4 milijona evrov.

Aksonometrija. Prostorske intervencije v obstoječe objekte, arhiv Vidic Grohar arhitektiArhitekturna zasnova vključuje dva tipa intervencij v obstoječo strukturo: stalna »infrastruktura« in začasni elementi. Prva so odprte javne površine, komunikacije in servisna »jedra«, izvedeni iz trajnih materialov, da bodo omogočali delovanje stavbe tudi s kasnejšimi programi. Začasni elementi, ki artikulirajo specifične programe gledališča, se lahko demontirajo in ponovno uporabijo po tem, ko se Drama vrne v prenovljene prostore v središču Ljubljane.

Posebna pozornost pri oblikovanju začasnih nadomestnih prostorov je namenjena javno dostopnim delom Drame. Glavni vhod v dvorano Velikega odra je oblikovan kot manjši pokrit trg, ki skupaj s podolgovato klopjo ustvarja fasado SNG Drama Ljubljana na Ulici Alme Sodnik. Ambient vstopnega preddverja ustvarjajo žametne zavese, ki »napovedujejo« dramske uprizoritve in prireditve v dvorani, v katero se obiskovalci lahko povzpnejo po dveh stopniščih ali vstopajo vanjo iz pritličja.

Drama L56 - arhiv Vidic Grohar Arhitekti (3)

 

Dvorana je zasnovana kot parterna tribuna z blagim naklonom, ki jo obdaja žametni tekstil – gledališka zavesa, ki postane osrednja prostorska gesta dvorane. V nadomestne prostore na Litostrojski cesti 56 bo Drama prenesla sklopne sedeže, ki ohranjajo spomin na zgodovinsko dvorano Velikega odra v središču mesta. Od tam izhaja tudi zlatorumena barva tekstilov, ki so uporabljeni v novem prostoru.

Dvorana Velikega odra, arhiv Vidic Grohar arhitekti

 

Vhod v Malo Dramo je artikuliran kot majhen ozelenjen trg s stopniščem in klančino, prek katerih se dostopa v foaje. Vstopno preddverje je obdano z lahkotno srebrno folijo, ki ustvarja bolj sproščen »obraz« male dvorane. Ta je zasnovana kot preprosto oblikovan, neposreden črni prostor (»black box«), ki povezuje oder in tribuno s sedeži v blagem naklonu.

Vhod v stavbo Male Drame, pogled z Litostrojske ceste, arhiv Vidic Grohar arhitekti

 

S foajejem Velikega odra bo povezan bar na galeriji, ki bo odprt za javnost in bo omogočal pogostitve pred predstavami in po njih, organizacijo novinarskih konferenc in drugih neformalnih prireditev. Bar bo imel tudi zunanjo strešno teraso, odprto na notranje dvorišče. Pod teraso bo klubski prostor za zaposlene z direktnim dostopom do notranjega dvorišča.

Terasa in klubski prostor Drame, pogled z notranjega dvorišča, arhiv Vidic Grohar arhitekti

Osrednja prostora – dvorana Velikega odra s 361 sedeži in Mala Drama s 100 sedeži – bosta imela vsak svoj dostop in svoje preddverje s pripadajočimi servisnimi prostori – garderobami, sanitarijami za obiskovalce in prodajalno vstopnic in gledaliških listov.

Iz dvorane Velikega odra in Male Drame bosta preko internih poti dostopni vadbeni dvorani. Večja bo imela majhno tribuno. Gledališče bo imelo vse potrebne servisne prostore – garderobe igralcev s kopalnicami, maskirnice, rekvizitarne ter prostore za garderoberje, tehnike, skladišča in druge podporne programe. Na Litostrojski cesti 56 bodo imele v času prenove delovne prostore tudi uprava Drame in njene strokovne službe.

Shema začasnih nadomestnih prostorov SNG Drama Ljubljana v L56, arhiv Vidic Grohar arhitekti

Prostori bodo s tehnično opremljenostjo in materialno obdelavo omogočali kakovostno izvedbo predstav in drugih delovnih procesov. Izpolnjevali bodo akustične in vse druge zahteve SNG Drama Ljubljana.

 

Pred glavnim vhodom v začasne nadomestne prostore SNG Drama Ljubljana je postajališče mestnih avtobusnih linij 3 in 18. 78 lastnih parkirnih mest za avtomobile, namenjenih obiskovalcem prireditev, pa se ob stavbi L56 sprosti popoldne in zvečer, to je, ko se odvija večina predstav Drame. Na lokaciji so parkirišča z električnimi polnilnicami in parkirna mesta Avant2Go. Predvideno je tudi večje območje s stojali za parkiranje koles. Za razširitev parkirnih možnosti je pripravljen elaborat, ki omogoča zaporo Ulice Alme Sodnik in parkiranje na pločniku v času predstav in drugih prireditev. Na Litostrojski cesti je parkiranje brezplačno.

SNG Drama Ljubljana v sodelovanju z L56 začasno vzpostavlja nov kulturni center v Ljubljani, arhiv Vidic Grohar arhitekti

 

Predstavitev biroja Vidic Grohar arhitekti

Biro sta v Ljubljani leta 2016 ustanovila Anja Vidic in dr. Jure Grohar. Vzporedno z arhitekturno prakso sta aktivna tudi na pedagoškem področju, Anja Vidic je zaposlena kot asistentka na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani. Kot vabljena predavatelja in kritika sta gostovala na različnih evropskih fakultetah, nazadnje v Limericku, Dublinu, Budimpešti in na Dunaju. Delo biroja je bilo predstavljeno na več razstavah in v različnih strokovnih publikacijah: v okviru mednarodnega projekta Objects of Fascination v Bruslju (MAD Brussels) in Parizu (Pavillon de l’Arsenal), pa tudi v Ljubljani (Galerija Škuc), Berlinu (Aedes Metrolab) in na Dunaju (TU Wien) v okviru projekta Nove prakse, nova orodja. Biro je bil skupaj z Mertelj Vrabič arhitekti avtor slovenskega paviljona na 18. Arhitekturnem bienalu v Benetkah. Za prenovo avle Stare mestne elektrarne v Ljubljani sta leta 2019 na 5. Balkanskem arhitekturnem bienalu v Beogradu prejela enakovredno 2. nagrado v kategoriji interjer in za Večnamensko dvorano L56 v Ljubljani leta 2021 na 6. Balkanskem arhitekturnem bienalu v Beogradu 1. nagrado v kategoriji interjer.

Zapri