Dostopnost
Search
Close this search box.

Slovensko narodno gledališče DRAMA Ljubljana objavlja prosto delovno mesto ODRSKO SCENSKI DELAVEC IV. (m/ž), šifra DM J034057, IV tarifni razred

Opis del in nalog:
postavljanje in razstavljanje scene, nakladanje, razkladanje in prevažanje scenskih elementov, opravljanje pomožnih del na odru, opravljanje drugih del po naročilu odrskega mojstra, sodelovanje pri tehničnih spremembah na prizoriščih, izvajanje ukrepov iz varstva pri delu in protipožarne zaščite, opravljanje del, povezanih z dejavnostjo zavoda v drugih prostorih (skladišče, pomožni prostori, odprti prostori, itd), ki so povezana z delovnim mestom.

Pogoji:
– dokončana najmanj triletna strokovna šola,
– 1 leto delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu
– veljaven potni list.

Delovno razmerje se sklepa za polni delovni čas (neenakomerno razporejen delovni čas), in sicer za nedoločen čas od 01.11.2021 dalje. Upoštevali bomo izključno prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, ki bodo poslane po elektronski pošti na naslov katja.kumse.vodopic@drama.si, in sicer do vključno 21.10.2021, z oznako zadeve »prijava na razpis – odrsko scenski delavec«.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.

Zapri