Dostopnost
Search
Close this search box.

Opis del in nalog:

  • izvajanje vseh del po navodilih odrskega mojstra, ki se nanašajo na dekoratersko službo – namestitev tapetniških elementov, montaža/demontaža zahtevnejših dekoracij na sceni,
  • vzdrževanja pohištva in scenskih elementov, vzdrževanje zaves in talnih oblog na odru in po hiši, blazinjenje pohištva, šivanje zaves in opravljanje drugih del in nalog povezanih z delovnim mestom, po nalogu neposredno nadrejenega oziroma ravnatelja.

Pogoji:

– triletna srednja šola ustrezne smeri,
– 1 leto delovnih izkušenj na sorodnem delovnem mestu,
– veljaven potni list.

Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas in za delo s polnim delovnim časom (neenakomerno razporejen delovni čas). Poskusno delo traja dva meseca.
Upoštevali bomo izključno prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, ki bodo poslane na e-naslov: katja.kumse.vodopic@drama.si in sicer do vključno 9. aprila 2023, z oznako zadeve »Prijava na razpis – tapetnik dekorater«.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.

Zapri