Dostopnost

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je začel s pripravami na arheološka izkopavanja na območju gradnje — opravili so georadarske meritve.

ZVKDS-Sondiranje-terena

Zapri