Razpisi

Slovensko narodno gledališče DRAMA Ljubljana

objavlja prosto delovno mesto

»Čistilka II« (m/ž), šifra DM J032001, II tarifni razred

 

 

Opis del in nalog: opravljanje vseh del čiščenja in vzdrževanja objektov v upravljanju gledališča (delovni prostori, oder in drugi prostori); izvajanje ukrepov iz varstva pri delu in protipožarne zaščite ter opravljanje drugih del in nalog po nalogu nadrejenega, ki so povezana z delovnim mestom.

 

Pogoji:

  • dokončana najmanj osnovnošolska izobrazba,
  • poznavanje čistilnih sredstev in postopkov čiščenja,
  • izpit iz varstva pri delu in požarne varnosti.

 

Delovno razmerje se sklepa za polni delovni čas (neenakomerno razporejen delovni čas), in sicer za določen čas do 30.06.2020, zaradi povečanega obsega dela.

 

Upoštevali bomo izključno pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, ki bodo poslane po pošti na naslov SNG DRAMA Ljubljana, Erjavčeva 1, 1000 Ljubljana ali oddane v tajništvo gledališča, in sicer do vključno  13.10.2019, z oznako zadeve »prijava na razpis – čistilka«.

 

O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.

 

 

Ljubljana, dne 07. oktober 2019

2014 © Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana Pravila in pogoji uporabe spletnega mesta   Politika varovanja osebnih podatkov