Razpisi

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

 

Spoštovani,

Skladno z 48. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. RS št. 34/2011 s spremembami) SNG Drama Ljubljana objavlja namero o oddaji prostorov v objektu SNG Drama Ljubljana, Erjavčeva 1, Ljubljana – Drama Kavarna (zgornji foyer s teraso) in pomožnimi prostori za hrambo pijače ter del ploščadi pred stranskim vhodom Dramo (pri blagajni) – za opravljanje gostinske dejavnosti v najem.

Prostori bodo na podlagi neposredne pogodbe oddani v najem Manji Valdhuber s. p., gostinske storitve, pravno svetovanje in nepremičninsko posredovanje.

Lepo pozdravljeni,

 

SNG DRAMA Ljubljana

Igor Samobor, ravnatelj

Ljubljana, dne 25. 8. 2020

 

2014 © Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana Pravila in pogoji uporabe spletnega mesta   Politika varovanja osebnih podatkov