Dostopnost
Search
Close this search box.

Arheološke raziskave, ki od avgusta letos intenzivno potekajo okoli stavbe SNG Drama Ljubljana, predstavljajo prvi korak projekta celovite prenove.

Današnjega ogleda arheoloških najdišč ob stavbi SNG Drama Ljubljana in predstavitve trenutno odkritih najdb so se udeležili državni sekretar na Ministrstvu za kulturo Matevž Čelik Vidmar, ravnateljica SNG Drama Ljubljana Vesna Jurca Tadel, generalni direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Jernej Hudolin, vodja Centra za preventivno arheologijo na ZVKDS Barbara Nadbath, vodja arheoloških izkopavanj na območju Drame Maja Lavrič ter iz Muzeja in galerij mesta Ljubljane direktor Blaž Peršin, muzejska svetnica kustodiata za arheologijo  dr. Bernarda Županek in kustosinja Arheološkega centra MGML Helena Rismondo, ki so predstavili tudi del najdb z območja Drame, že predanih MGML.

Ravnateljica Vesna Jurca Tadel je uvodoma povedala, da vsi v Drami dnevno spremljajo izkopavanja ob stavbi z velikim zanimanjem in pričakovanjem. »Čeprav arheološka dela seveda trenutno vplivajo na zunanji videz in dostop, Drama deluje nemoteno in bo v sedanji stavbi izvajala program vse do junija 2024, ko se bo zaključila tekoča sezona 2023/24«, je poudarila ravnateljica Drame.

Državni sekretar na Ministrstvu za kulturo Matevž Čelik Vidmar je ob obisku v Drami povedal: »Arheološka izkopavanja v okviru državnega projekta obnove gledališča Drama zelo uspešno potekajo. Strokovnjaki so odkrili dragocene najdbe iz preteklosti, ki nam pomagajo bolje razumeti zgodovino tega območja in zgodovino našega glavnega mesta. Uspešen potek izkopavanj je ključnega pomena tudi za nadaljnje korake pri našem projektu prenove gledališča, saj se bo prihodnje poletje tu odprlo pravo gradbišče. Ob tem moram izreči zahvalo vsem, ki so prispevali k temu izjemnemu dosežku, in se veselimo nadaljnjega napredka naše kulturne dediščine. Veseli nas, da lahko sporočimo tudi, da se gledališče Drama ob koncu letošnje sezone, v juniju 2024, seli v začasne prostore na Litostrojski cesti 56. Ta korak nam bo omogočil nemoteno izvajanje vrhunske gledališke produkcije za občinstvo Drame med prenovo gledališča. Obenem pa smo veseli, da bomo takrat lahko začeli s polno prenovo gledališča Drama, ki bo zagotovila sodoben in privlačen prostor za kulturo in umetnost. Tako, da se veselimo prihodnjih umetniških doživetij na Litostrojski cesti ter obnovljenega gledališča v prihodnosti.«

Kot je povedal Blaž Peršin, direktor Muzeja in galerij mesta Ljubljane, se dobro sodelovanje z ZVKDS in CPA ter z vsemi drugimi vključenimi institucijami odraža v ažurnem prenosu na terenu odkritega gradiva v čiščenje, sortiranje in primarno konservacijo, ki jo izvajajo v Arheološkem centru MGML. Premična dediščina, ki bo odkrita pri arheoloških izkopavanjih na območju SNG Drama Ljubljana, bo v prihodnje prevzeta v zbirko Mestnega muzeja Ljubljana, ki bo gradivo hranil, preučeval in populariziral – novo vedenje o življenju v Emoni bo tako dostopno prihodnjim rodovom. Dodal je še, da sam vidi v najdeni oljenki s smejočo gledališko masko močan simbol, ki sporoča zadovoljstvo ob prenovi naše osrednje gledališke hiše. Dr. Bernarda Županek, muzejska svetnica kustodiata za arheologijo pri Muzeju in galerijah mesta Ljubljane, je izpostavila zanimiv podatek, da so z arheološkega najdišča ob Drami v Arheološki center MGML doslej »sprejeli več kot 1400 enot gradiva, ki obsega tako gradbeni material (opeke, strešniki, tlakovci, kamniti elementi) kot ostanke kuhinjskih in namiznih posod, amfore, živalske kosti ter različne drobne predmete, med njimi novce, oljenke, sponke za obleko in podobno. Količina odkritega gradiva je znatna. Ocenjujemo, da je skupna teža vsega doslej sprejetega gradiva že skoraj 4 tone, s tem, da arheološka izkopavanja še potekajo. Za primerjavo: v naš muzej je po zaključenih arheoloških izkopavanjih na Trgu mladinskih delovnih brigad prišlo 1,3 tone gradiva.«

Arheologija-Drama_foto AleksandraSašaPrelesnik-AML (5) Arheologija-Drama_foto AleksandraSašaPrelesnik-AML (9) Arheologija-Drama_foto AleksandraSašaPrelesnik-AML (10) Arheologija-Drama_foto AleksandraSašaPrelesnik-AML (11) Arheologija-Drama_foto AleksandraSašaPrelesnik-AML (12)

Foto: Aleksandra Saša Prelesnik / AML

Zapri