O programu ste obveščeni z mesečnim sporedom, ki vam ga pošljemo po klasični ali elektronski pošti. O morebitnih spremembah (odpoved predstave ipd.) vas obvestimo s sporočili SMS.