Upokojenci imate pri nakupu abonmaja 20 % popusta, dijaki in študenti pa 30 % popusta. Uveljavljate ga z osebnim dokumentom in upokojensko, študentsko ali dijaško izkaznico ali potrdilom o vpisu. Dokazila predložite ob vpisu ali po elektronski pošti.