Dostopnost
Search
Close this search box.

Slogi in Drama

Pogled v zgodovino od nemškega Jubilejnega gledališča Franca Jožefa do SNG Drama Ljubljana

Cikel predavanj in pogovorov SLOGI in Drama

Ko je Nemško gledališko društvo 4. oktobra 1911 slavnostno odprlo svojo novo gledališko stavbo v Ljubljani, imenovano Kaiser Franz Joseph Jubiläumstheater (Jubilejno gledališče cesarja Franca Jožefa), zagotovo ni pričakovalo, da bosta že čez sedem let sledila razpad avstro-ogrske monarhije in z njim prepoved nemških gledaliških predstav. Slovenski dramski ansambel je 6. februarja 1919 začel delovati v tej stavbi, ki je takrat dobila ime Narodno gledališče v Ljubljani – Drama in postala dom osrednjega dramskega gledališča v Sloveniji.

Pred celovito prenovo stavbe SNG Drama Ljubljana se bomo vrnili k njenim začetkom – tako prostorskim kot vsebinskim. Dejansko pa bomo morali za razumevanje kompleksnosti pogledati še malo dlje v zgodovino, saj sežejo motivi za gradnjo novega nemškega gledališča v pozno 19. stoletje in so med drugim posledica spreminjajočih se družbenopolitičnih razmer na Kranjskem. Pobudo za novo samostojno nemško gledališče je dala Kranjska hranilnica, projekt je tudi financirala, načrte pa je leta 1909 izrisal arhitekt Alexander Graf. Zgradba v moderniziranem baročnem slogu je bila izdelana zelo masivno, pohvalili so njeno akustičnost in dobro vidnost odra, opremljena je bila z najsodobnejšo tehniko tega časa. Takrat je bila ljubljanskim Nemcem zares v ponos. V minulih več kot sto letih je stavba sicer doživela različne predelave, vendar še nobene tako temeljite prenove in posodobitve, kot jo čaka zdaj.

S teatrologinjo in kustosinjo pedagoginjo mag. Sandro Jenko bomo raziskali, kako je bilo poslopje Jubilejnega gledališča videti, ko so ga zgradili, kdo je zlasti v zgodnjih obdobjih deloval v njem in kako se je do danes spremenilo.

Predavanje bo v četrtek, 16. maja, ob 18.00 v Drama Kavarni. Brezplačne vstopnice so na voljo pri blagajni Drame (ob delavnikih od 14.00 do 20.00, ob sobotah od 18.00 do 20.00, uro pred predstavo ali drugim dogodkom).

SLOGI20160830_1999-o

Jubilejno gledališče cesarja Franca Jožefa, razglednica. Vir: Ikonoteka SLOGI – Gledališki muzej.
Zapri