Dostopnost

V SNG Drama Ljubljana lahko fizične osebe unovčijo BON21 za nakup vstopnic ali abonmaja do konca leta 2021. Vrednost bona za polnoletne državljane znaša 100 evrov, za mladoletne pa 50 evrov. Upravičenec ali upravičenka lahko svoj bon porabi v celoti ali delno, v primeru prenosa pa le v celotni vrednosti bona. Če je cena abonmaja ali vstopnice višja od razpoložljive vrednosti bona, je mogoče razliko doplačati. Bona ni mogoče unovčiti za darilne bone, gledališke liste in izdelke, ki so v prodaji pri blagajni.

Ob unovčenju bomo upravičenca ali upravičenko prosili za predložitev izpolnjenega obrazca Potrditev unovčitve bona (Priloga 1 – BON21) in za kopijo obeh strani osebne izkaznice ali potnega lista. Unovčenje prenesenega bona je mogoče z Izjavo upravičenca o prenosu bona (Priloga 3 – BON21). Če upravičenec ali upravičenka unovčuje bon drugega upravičenca, ki ima zakonitega zastopnika ali skrbnika, mora predložiti izpolnjeno Izjavo zakonitega zastopnika oziroma skrbnika za unovčitev bona upravičenca po tretji osebi (Priloga 2 – BON21).

Podrobnejše informacije in odgovori na pogosta vprašanja o koriščenju bonov so objavljeni na strani Finančne uprave RS.

Zapri