Dostopnost

Predvidoma v drugi polovici leta 2024 se bo pričela celovita prenova SNG Drama Ljubljana. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo bo predvidoma med aprilom in novembrom 2023 opravljal arheološka izkopavanja na območju predvidene gradnje. V času arheoloških izkopavanj bodo omejeni in po spremenjenem režimu urejeni dostopi do blagajne, Velikega odra, Male Drame in Drama Kavarne. Območje izkopavanj in spremenjeni dostopi so prikazani na grafični prilogi desno.

O poteku izkopavanj in morebitnih arheoloških najdbah vas bomo obveščali na spletni strani www.drama.si/prenova.

Zapri