Dostopnost

Projekti prenove

Celovita prenova SNG Drama Ljubljana zajema štiri projekte.

Projekt zajema rušitev prizidka in glavnega odra, ter gradnjo novega, v sedanjih gabaritih. Natečajni predlog sestavlja celoto, ki povezuje historični del obstoječe Drame, nov horizontalni volumen ter podzemno dozidavo.

Ta_03

Projekt zajema izgradnjo objektov logistike in depojev scenskih elementov.

drama-prenova-3D_SNG_Depoji_Render

Nemška hiša–Drama

Projekt zajema razširitev Drame v prostore Nemške hiše​.

NemskaHisa©PeterUhan_01lowres

Nadomestni prostori

Zagotovitev nadomestnih prostorov za izvajanje dogodkov in prireditev Drame v času prenove. Nadomestni prostori zaenkrat še niso znani.

Nejc Cijan Garlatti, Benjamin Krnetić in Polona Juh Foto: Peter Uhan
Zapri