Veliki oder

 

Veliki oder

V večji meri kot na zunanjščini je prvotna zasnova gledališke stavbe danes razvidna v notranjščini. Utilitarno oblikovano preddverje prehaja v hodnik, s katerega je skozi dvoje vrat dostopen polkrožno zaobljen parter, ki ga obdajajo lože v treh etažah. V parterju je bilo sprva postavljenih 162 stolov v enajstih vrstah, v zadnjem delu pa je bilo stojišče za 120 oseb. V prvem nadstropju je bila nasproti odra osrednja in nekoliko širša cesarska loža, v drugem pa galerija in dijaško stojišče.

Nemško gledališče je v stavbi delovalo do 2. januarja 1919, potem so bile zaradi spopadov med Avstrijci in Slovenci na Koroškem nemške gledališke predstave ukinjene. Stavba je ostala v upravljanju nemškega gledališkega društva do 16. januarja 1919, ko jo je društvo prepustilo v uporabo Slovenskemu gledališkemu konzorciju. Šestega februarja 1919 so v stavbi uprizorili prvo predstavo v slovenskem jeziku: Tugomerja Josipa Jurčiča in Frana Levstika. Osrednji oder od takrat služi izključno uprizarjanju dramskogledaliških predstav v slovenskem jeziku. Gledališče je dobilo ime Narodno gledališče v Ljubljani – Drama.

Razvoj dramske gledališke dejavnosti je vplival tudi na zasnovo gledališke stavbe. V veži in foyeru so začeli nameščati doprsne kipe slovenskih dramatikov in igralcev ter v manjšem obsegu predelovati notranjost stavbe.

V začetku 60. let je arhitekt Dušan Medved izdelal nove načrte za prenovo in povečanje stavbe, v obsegu novih prizidkov pa je upošteval zamisli arhitekta Černivca, ki so bile 1952 objavljene v Gledališkem listu Drame. Tako so leta 1960 prenovili dvorano, namestili sedeže v del parterja s stojišči ter odstranili dijaško stojišče na galeriji in že prej močno predelano cesarsko ložo v nadstropju.

V letih 1978 in 1979 so po načrtih arhitekta in scenografa Mirka Lipužiča prenovili dvorano in namestili vanjo 500 sedežev. Takrat so tudi spremenili barvno podobo dvorane, ohranili pozlačeno ornamentiko, leta 1987 pa prenovili zunanjščino starejšega dela stavbe in vrnili pročeljem hladno zeleno barvo.

Tehnični podatki:

Tloris velikega odra (pdf) Prerezi AA (pdf) Prerezi BB (pdf)

Lučni plan (pdf)

Ton (pdf)

Če bi načrte potrebovali v .pln, .dwg ali .skp obliki, prosim pišite na zenja.maher@drama.si. 

2014 © Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana Pravila in pogoji uporabe spletnega mesta   Politika varovanja osebnih podatkov