O zgodovini stavbe SNG Drama Ljubljana

1907 | Ustanovitev odbora za gradnjo

31. 8. 1909 | Potrjeni prvi načrti za gradnjo
Načrte je izdelal dunajski arhitekt Alexander Graf, nekdanji sodelavec dunajskega arhitekturnega ateljeja Fellner & Helmer.

1909 | Začetek gradnje

4. 10. 1911 | Otvoritvena predstava
Otvoritev je bila 4. oktobra 1911 z Wagnerjevim Kaisermarschem, slavnostnim govorom in predstavo Habsburg barona Alfreda Bergerja.

16. 1. 1919 | Stavbo prepustijo v uporabo Slovenskemu gledališkemu konzorciju.

6. 2. 1919 | Prva predstava v slovenščini
Prva predstava v slovenskem jeziku je bila drama Tugomer Josipa Jurčiča in Frana Levstika. Stavba služi od takrat izključno uprizarjanju dramskogledaliških predstav v slovenskem jeziku. Gledališče je dobilo ime Narodno gledališče v Ljubljani – Drama.

1952 | Prenova in povečanje odra

1960 | Začetek temeljite prenove
V letih 1960 in 1961 je arhitekt Dušan Medved izdelal načrte za prenovo in povečanje stavbe, ki so v obsegu novih prizidkov upoštevali temeljne značilnosti predhodno objavljenih načrtov arhitekta Černivca. Leta 1960 so po teh načrtih prenovili dvorano in namestili sedeže v del parterja s stojišči. Hkrati so odstranili dijaško stojišče na galeriji in že prej močno predelano cesarsko ložo v nadstropju. Med letoma 1964 in 1967 so stavbi na bočnih straneh odrskega stolpa prizidali večja funkcionalno zasnovana prizidka in tako ustvarili masiven prečni trakt v zadnjem delu stavbe.

1964 | Začetek zidave prizidka
Gradnja je trajala do leta 1967.

1978 | Prenova notranjščine
V letih 1978 in 1979 so po načrtih arhitekta in scenografa Mirka Lipužiča prenovili dvorano in namestili vanjo 500 sedežev.

1987 | Prenova fasade na starem delu stavbe
Leta 1987 so prenovili zunanjščino starejšega dela stavbe in na osnovi sondiranja in primerjalnih analiz vrnili pročeljem hladno zeleno barvo.

Dušan Medved | arhitekt
Mirko Lipužič | arhitekt, notranji opremljevalec
Alexander Graf | arhitekt

Več lahko preberete v članku Igorja Sapača.

2014 © Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana Pravila in pogoji uporabe spletnega mesta   Politika varovanja osebnih podatkov