Izkaznica

Katalog informacij javnega značaja (pdf)

Naziv zavoda: Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana (SNG Drama Ljubljana)

Sedež zavoda: Erjavčeva 1, 1000 Ljubljana

Telefon: + 386 (0) 1 2521 462, 2521 492

Telefaks: + 386 (0) 1 2523 885

Matična številka: 5698375

Davčna številka: 59617055

Transakcijski račun: SI56 0110 0603 0356 270, odprt pri Upravi RS za javna plačila (UJP)

Pregled nazivov skozi čas

  • 1867 Dramatično društvo
  • 1892 Deželno gledališče v Ljubljani
  • 1918 Narodno gledališče v Ljubljani
  • 1919 Kraljevsko slovensko gledališče Ljubljana
  • 1920 Narodno gledališče v Ljubljani
  • 1943 Državno gledališče Ljubljana
  • 1944 Slovensko narodno gledališče na osvobojenem ozemlju
  • 1945 Drama Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani
  • 1992 Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana

2014 © Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana Pravila in pogoji uporabe spletnega mesta   Politika varovanja osebnih podatkov