Dostopnost
Search
Close this search box.

Evropski projekti

Popestrimo zaodrje

S pomočjo sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v SNG Drama Ljubljana v okviru javnega razpisa Ministrstva za kulturo »Podporno okolje za delovanje na področju kulture« izvajamo projekt »Popestrimo zaodrje«. Z izvajanjem tega projekta ciljni skupini: mladim, neaktivnim oz. brezposelnem osebam s IV. in V. stopnjo izobrazbe, ki jih veseli delo v gledališču in si želijo pridobivati nova znanja za delo v gledališču ter na gledališkem in uprizoritvenem področju, odpiramo novo poklicno pot s pomočjo pridobljenih znanj in kompetenc.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Pomladimo Dramo

Od leta 2018 do 2021 smo v SNG Drama Ljubljana s sodelovanjem na razpisu »Nove karierne perspektive« Ministrstva za kulturo in Evropskega socialnega sklada z izvajanjem operacije »Pomladimo Dramo« povečali zaposlovanje mladih in hkrati kadrovsko okrepili in pomladili Dramo. V času izvajanja operacije smo zagotovili zaposlitev petim osebam iz ciljne skupine, ki smo jih vključili v redne programe, ki jih Drama izvaja kot javno službo.

Poleg tega, da je operacija reševala težave mladih pri vstopu na trg dela in jim zagotovila stalen vir prihodka za preživetje, so mladi lahko razvijali svojo nadarjenost in pod strokovnim vodstvom mentorjev pridobili specifična znanja in pomembne delovne izkušnje za dvig ključnih kompetenc na svoji prihodnji karierni poti, bodisi kot zaposleni bodisi kot samozaposleni. S tem pa je tudi pospešen proces njihovega osamosvajanja in osebnega razvoja. Dobili so priložnost, da se predstavijo pomembnim akterjem svoje kariere (kot umetniški vodje, producenti, režiserji, kritiki, žiranti …). Mladi so tako lahko razvili svojo nadarjenost in umetniški ter strokovni izraz.

Naložbo sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

logo_soc_sklad logoMK

 

Zapri