Brezdomci

S tem želi Drama omogočiti brezdomcem skupinsko doživetje prijetnih večerov v gledališču, kronanih z ogledom predstave in sproščenim pogovorom o vtisih po njem. Obenem pa Drama kot pobudnica sodelovanja skupaj z brezdomci, ki so v času zaostrenih družbenih razmer pogosteje še bolj zapostavljeni in izključeni, opozarja javnost, pristojne državne organe in različne javne in druge ustanove, da je vključevanje brezdomcev v družbenokulturno življenje zelo pomemben korak na poti njihove demarginalizacije in aktivnega vračanja v družbo ter da se na žalost sooča z brezdomstvom ali se mu v času ostre družbenofinančne realnosti nevarno približuje čedalje več ljudi.

Izjava društva Kralji ulice

»Brezdomstvo je kompleksen družbeni problem, za katerega je značilna večplastna družbena izključenost, stigmatiziranost in težja dostopnost posameznika ali posameznice do različnih virov družbene moči. V društvu Kralji ulice delujemo na nizkopražni ravni, kar pomeni, da sprejemamo uporabnike takšne, kot so, in izhajamo iz njih samih. Trudimo se torej za krepitev njim lastnih virov moči, in to z majhnimi koraki. Uporabnikom omogočamo, da dosežejo (občutek) uspeh(a) na tistih področjih, ki jim največ pomenijo in katerim pripisujejo veliko vrednost. To je namreč idealna odskočna deska za reševanje kompleksnejših in težje rešljivih problemov. Kritično mišljenje in izražanje lastnega mnenja spodbujamo s sodelovanjem v debatah in z nenehnim zagotavljanjem možnosti za obisk različnih kulturnih prireditev ipd., kjer si prek participacije, kreativnosti in sodelovanja krepijo občutek lastne vrednosti in ustvarjalnosti. Pozitivne izkušnje jim prinašajo motivacijo za nadaljnje korake pri urejanju lastnega življenja. Že tradicionalno sodelovanje s SNG Drama Ljubljana je pomembno in zanimivo poglavje te naše zgodbe, ki tudi krepi zanimanje naših uporabnikov za obisk drugih predstav Drame in prireditev drugih gledaliških in kulturnih ustanov po Sloveniji.«

Mirjam Gostinčar, izvršna in odgovorna urednica časopisa Kralji ulice, zaposlena tudi v dnevnem centru Kraljev ulice

2014 © Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana Pravila in pogoji uporabe spletnega mesta   Politika varovanja osebnih podatkov