Dostopnost

Celovita prenova Drame

Stavba SNG Drama Ljubljana je razglašena za kulturni spomenik z lastnostmi arhitekturnega spomenika.

Nemški prebivalci Ljubljane, združeni v društvo Deutscher Theaterverein Laibach, so leta 1894 s pomočjo Kranjske hranilnice ustanovili fond za gradnjo svojega gledališča. Načrte za stavbo je izdelal dunajski arhitekt Alexander Graf (1856–1931) in 4. oktobra 1911 so z Wagnerjevim Kaisermarschem in predstavo Habsburg barona Alfreda Bergerja slavnostno odprli Jubilejno gledališče cesarja Franca Jožefa ali Nemško gledališče v Ljubljani.

Po 1. svetovni vojni je stavba prešla v uporabo Slovenskega gledališkega konzorcija in gledališče je bilo preimenovano v Narodno gledališče v Ljubljani – Drama. Prva predstava v slovenskem jeziku je bila drama Josipa Jurčiča in Frana Levstika Tugomer.

Leta 1967 sta bila stavbi na bočnih straneh odrskega stolpa prizidana funkcionalno zasnovana prizidka po načrtih arhitekta Dušana Medveda.

Leta 1996 je arhitektka Majda Planišček s sodelovanjem arhitektke in scenografke Mete Hočevar izdelala predlog, ki je predvidel širitev stavbe zlasti pod zemljo in povečavo prizidkov ob odru. Zamisel ni bila uresničena.

Leta 2014 je Ministrstvo za kulturo podalo nova navodila za prenovo dotrajane stavbe SNG Drama Ljubljana.

Leta 2016 je bil objavljen Javni, anonimni, odprti, dvostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za celovito prenovo SNG Drama Ljubljana.

Junija 2017 je bila dodeljena prva nagrada za natečajno rešitev Bevk Perović arhitektom, d. o. o.

 

Obvestilo o izidu in zaključno poročilo arhitekturnega natečaja, junij 2017 (2,79 MB)
Programsko projektna naloga za izvedbo projekta, september 2019 (1,32 MB)
Vmesno poročilo o spremljanju stanja na projektu ''CELOVITA PRENOVA SNG DRAMA'', januar 2021 (295,43 KB)
Zapri