Združenje dramskih umetnikov slovenije - sklad Jerneja Šugmana razpisuje štipendije za študijsko leto 2018/2019 za študente dramskih umetnosti in gledališke raziskovalce

Združenje dramskih umetnikov slovenije - sklad Jerneja Šugmana razpisuje štipendije za študijsko leto 2018/2019 za študente dramskih umetnosti in gledališke raziskovalce: 

2 (dve) celoletni štipendiji za umetniško izobraževanje ali/in delo na lastnem projektu 

1 (eno) celoletno štipendijo za magistrsko delo – raziskovalno nalogo o zgodovini in delovanju Združenja dramskih umetnikov Slovenije od leta 1918 do danes

Kandidati se lahko prijavijo na Razpis za štipendije Sklada Jerneja Šugmana do vključno 25. 5. 2018.

Vse v roku prispele in s predpisanimi dokazili opremljene vloge bodo ocenjene v skladu z merili Sklada Jerneja Šugmana. Štipendije bodo dodeljene kandidatom po vrstnem redu na prednostni listi glede na število razpisanih štipendij. Izbrani kandidati bodo z Združenjem dramskih umetnikov Slovenije sklenili pogodbo o prejemanju štipendije.

Vsi kandidati bodo o rezultatih razpisa obveščeni najkasneje v enem mesecu od zaključka razpisa.

Celotna dokumentacija javnega razpisa z vsemi dokumenti je dostopna tudi na spletni strani Združenja dramskih umetnikov Slovenije pod rubriko Sklad Jerneja Šugmana, Razpis.

O podrobnejših informacijah lahko povprašate na elektronski naslov: stipendija@zdus.si.                                            

Saša Pavček, predsednica

--
Združenje dramskih umetnikov Slovenije - Sklad Jerneja Šugmana, Mestni trg 17, 1000 Ljubljana IBAN: SI 56 6100 0001 8842 597

2014 © Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana Pravila in pogoji uporabe spletnega mesta   Politika varovanja osebnih podatkov