,

Anton Tomaž Linhart, Županova Micka

Mene golfati!
Inu jest sim ga
toku groznu lubila –

Gledališki list SNG Drama Ljubljana
Sezona 2017/18, september 2017
Mala Drama
V sredici besedilo drame

4,00 

Na zalogi

-
+