Dostopnost

Arhiv natečajev

Natečaj Najst za dramsko besedilo 2022/23

 

Natečaj za najstnike 2022/23

V sezoni 2022/23 smo razpisali natečaj Najst za krajše dramsko besedilo z naslovom Kdo si želim postati na odru sveta?.

V gledališki sezoni 2022/23 smo mlade ljubitelje gledališča in dramskega pisanja, stare od 15 do 18 let, povabili, naj napišejo krajše dramsko besedilo z naslovom Kdo si želim postati na odru sveta?. Zanimala so nas stališča mladih o vseh, predvsem pa o njih samih, ki stopajo na oder sveta. Kaj se na tem odru dogaja? Kakšen naj bo oder sveta in kakšna igra na njem? Za kaj se zavzemajo in ali jih kdo sliši? Kaj želijo spremeniti in kako lahko to storijo?

Natečaj Najst je že vrsto let glas mladih dramskih piscev, ki se v okviru Mlade Drame mojstrijo v SNG Drama Ljubljana. Besedila mladih obravnavajo tematike, ki so prisotne v njihovem življenju in prikazujejo doživljanje sveta skozi njihove oči. Velikokrat temeljijo na izkušnjah ali povzemajo življenjske izzive  vrstnikov, lahko pa so tudi odraz njihovega doživljanja in razmišljanja.

Bralno uprizoritev Kdo si želim postati na odru sveta?, ki bo temeljila na zmagovalnih besedilih letošnjega natečaja, so pripravili študenti Akademije za gledališče, radio, film in televizijo in strokovni sodelavci iz SNG Drama Ljubljana, ki oblikujejo in vodijo Natečaj Najst.

Natečaj Najst za dramsko besedilo 2021/22

 

Natečaj za najstnike 2021/22

V sezoni 2021/22 smo razpisali natečaj Najst za krajše dramsko besedilo z naslovom Svet blišča in bede.

Prejeli smo devet dramskih besedil, ki naslavljajo razpisano tematiko. Vsa besedila so predstavljala zanimive poskuse dramske ubeseditve problemskega sveta mlade generacije. Med njimi so vsebinsko, jezikovno in strukturno izstopala štiri besedila, ki so se tematike lotevala na še posebej zanimiv, izčiščen, poetičen in zaokrožen način. Avtorje izbranih besedil smo nagradili in jih povabili na delavnice oblikovanja dramskega besedila, kjer so temo natečaja poglobljeno raziskovali naprej.

Natečaj Najst za dramsko besedilo 2019/20

Natečaj za najstnike 2019/20

V okviru Mlade Drame in kluba Najst smo pripravili natečaj za krajše dramsko besedilo. Vse, ki so stari od 9 do 15 let, smo povabili k pisanju krajših dramskih besedil ali posameznih prizorov, namenjenih mladostnikom. Iskali smo besedila, ki temeljijo na izkušnjah mladih piscev in ki bi ujela v temo »ljubezen« zanimive zgodbe o doživljanju različnih ljubezni in razmišljanje o njih.

Rok za oddajo besedila je bil torek, 1. oktobra 2019 (datum poštnega žiga).

Natečaj Hamlet za dramsko besedilo 2018/19

Natečaj za dijake 2018/19 »Intima«

V okviru Mlade Drame in Kluba Najst smo pripravili natečaj za krajše dramsko besedilo. Vse stare od  9 do 15 let smo povabili k pisanju krajših dramskih besedil ali posameznih prizorov za bralno uprizoritev, namenjeno mladostnikom. Iskali smo besedila, ki temeljijo na izkušnjah mladih piscev in ujamejo v naslov Zdaj vem, kako je biti drugačen zanimive zgodbe o drugačnosti skozi njihove oči.

Natečaj Najst za dramsko besedilo 2017/18

Natečaj za najstnike 2017/18 »Zdaj vem, kako je biti drugačen«

V okviru Mlade Drame in Kluba Najst smo pripravili natečaj za krajše dramsko besedilo. Vse stare od  9 do 15 let smo povabili k pisanju krajših dramskih besedil ali posameznih prizorov za bralno uprizoritev, namenjeno mladostnikom. Iskali smo besedila, ki temeljijo na izkušnjah mladih piscev in ujamejo v naslov Zdaj vem, kako je biti drugačen zanimive zgodbe o drugačnosti skozi njihove oči.

Rok za oddajo besedil je bil ponedeljek, 2. oktobra 2017 (datum poštnega žiga).

Natečaj Hamlet za dramsko besedilo 2016/17

Natečaj za dijake 2016/17 »O čem sanjaš?«

Iskali smo nove umetniške stvaritve, ki odsevajo osebni izraz najstnikov, starih od 15 do 18 let. Svoje razmišljanje so izrazili z umetnostnim ali neumetnostnim besedilom (verzi, proza, samogovor, dramska besedila, eseji, razmišljanja, opisi, spisi …), likovno (slike, risbe) ali z glasbo, lahko pripravite tudi koreografijo, posnamete fotografijo, video ipd. Vse to je del gledališke umetnosti, iskali smo vaše pristne odzive in  asociacije, ki so uokvirili temo natečaja.

Želeli smo, da bi razmišljali o svetu, v katerem živite, in o svetu, v katerem bi želeli živeti. Kateri od obeh svetov je pravi? Vaše delo je obravnavalo tematiko, ki zanima vas  in opisuje doživljanje sveta skozi vaše oči. Zanimalo nas je, kako si vi predstavljate utopijo. Kakšen je utopični svet? Ali v utopiji svet sploh obstaja? Kakšen bi svet lahko bil? Razmišljate o večni ljubezni? Kaj je večnost? Ali v utopiji obstaja čas? Ali za življenje res potrebujemo denar? Ali v idealnem svetu obstajajo družbena ureditev, razlike med posamezniki, socialna ureditev? Kaj pa odnos do narave, je v idealnem svetu narava drugačna?

Na natečaj ste lahko prijavili projekte, ki so vaše delo.

Izbrali smo nekaj projektov. Avtorji so bili povabljeni na okroglo mizo s sodelavci Drame. Na tej okrogli mizi smo se pogovarjali o izbranih projektih.

Natečaj Najst za dramsko besedilo 2015/16

Natečaj za najstnike 2015/16

V okviru Mlade Drame in kluba Najst smo pripravili natečaj za dramski prizor ali krajše dramsko besedilo. Mlade pisce smo povabili k pisanju krajših dramskih besedil ali posameznih prizorov za gledališko uprizoritev, namenjeno mladostnikom od desetega do petnajstega leta. Iz izbranih besedil smo pripravili uprizoritev, ki je bila vključena v program abonmaja Najst.

»Pokrovitelj natečaja »Najst« je TWin – specialist za potovanja v VB«

twin

Zapri