Dostopnost

Zvočne drame 2020/21

Dramatika je posebna literarna zvrst, namenjena tako branju kot uprizarjanju. V nekaterih obdobjih literarne zgodovine so množično nastajale bralne drame, v drugih pa so besedila prihajala kar naravnost z odra in so bila zapisana pozneje. Mnogo dram odra ni nikoli videlo ali pa se je to zgodilo zgolj enkrat, kar pripisujemo njihovim specifikam ali zapletenim zgodovinskim oziroma političnim okoliščinam. Nekatere drame so bile uspešno uprizorjene, a so potem vseeno pozabljene obležale v knjižnih izdajah ali pa celo v tipkopisih. Vsaka napisana igra ima svojo izvirno uprizoritveno zgodovino in mnogo slovenskih dram bi bilo vredno ponovno (in vedno znova) predstaviti širšemu občinstvu. Zato smo pripravili nov projekt snemanja zvočnih knjig v interpretaciji odličnih igralcev SNG Drama Ljubljana, s katerim si želimo predstaviti slovensko dramatiko v vsej njeni živosti, raznolikosti in predvsem vrhunskosti.
Pri tovrstnem snovanju, kot je vzpostavitev novega programa snemanja in obenem živih predstavitev posameznih zvočnih dram v obliki bralne uprizoritve, sicer že uveljavljenega žanra, ki ga v Drami izvajamo vrsto let, veliko razmišljamo o namenu našega početja. Glede na to, da izjemne in pogosto nagrajene radiofonske igre na osnovi dramaturških predelav slovenske dramatike nastajajo v programu Radia Slovenija, si želimo v Drami poskusiti nekaj drugega.
Naš namen je ustvariti Dramino zvočno knjižnico dramske klasike, ki bo na voljo vsem zainteresiranim poslušalcem, od strokovne javnosti do ljubiteljev slovenske dramatike.
Obenem pa se nadejamo, da morda novo branje spodbudi tudi kakšno svežo odrsko uprizoritev.
V prvi sezoni Zvočnih dram se posvečamo dramatiki Daneta Zajca. Poleg nedavnih obletnic njegovega rojstva in smrti je največji razlog za tovrstni začetek prav dramaturška in jezikovna specifika njegovih iger, ki kljub nesporni vrhunskosti niso bile pogosto uprizarjane, obenem pa njihovo bogastvo metaforike ter metafizične širine omogoča brezmejne možnosti interpretacije.
Ob uprizoritvi Zajčevega Voranca v režiji Mileta Koruna je pesnik Josip Osti za Gledališki list zapisal: »Branje, ne gledanje drame, upravičeno zastavlja vprašanje razmerja med dramskim tekstom in njegovo scensko izvedbo oziroma danes morda bolj kot kadar koli vprašanje zamotanega razmerja med literaturo in gledališčem.« To misel je Osti napisal leta 1980, a v še večji meri velja za sodobni odnos gledališča do dramatike, ki ga želimo preizpraševati ob ustvarjanju te nove Dramine platforme.

Eva Kraševec

PRISLUHNITE ZVOČNIM DRAMAM

PRISLUHNITE BIOGRAFIJI DANETA ZAJCA

PRISLUHNITE SPREMNI BESEDI ZVOČNE DRAME OTROKA REKE

Sponzor platforme Zvočne drame:

NLB

Iz medijev

sta.si, 2. oktober 2020
Zajčeva Otroka reke uvod v programsko platformo Zvočne drame SNG Drama Ljubljana

morel.si, 2. oktober 2020
SNG Drama Ljubljana predstavlja Zvočne drame

si21.com, 2. oktober 2020
SNG Drama Ljubljana predstavlja Zvočne drame

delo.si, 6. oktober 2020, Peter Rak
Fonoteka dramske klasike

onaplus.delo.si, 7. oktober 2020
SNG Drama Ljubljana ustvarja gledališko prihodnost z Zvočnimi dramami

morel.si, 26. oktober 2020
Predvajanje prvega dela studijskega posnetka zvočne drame Otroka reke

si21.com, 26. oktober 2020
Zvočna uprizoritev igre Otroka reke

veza.sigledal.org, 26. oktober 2020
V Drami ob 91. obletnici rojstva Daneta Zajca napovedujejo začetek predvajanja zvočne drame Otroka reke

rtvslo.si, 3. november 2020
Zvočne drame pri SNG Drama Ljubljana

si21.com, 4. november 2020
Dane Zajc: Otroka reke

rtvslo.si, 4. november 2020
Zajčeva Otroka reke kot uvod v Zvočne drame: “Nikjer ni odrešitve za človeka”

sta.si, 4. november 2020
Uprizoritev Zajčeve igre Otroka reke za uvod v Zvočne drame

misli.sta.si, 4. november 2020
Uprizoritev Zajčeve igre Otroka reke za uvod v Zvočne drame

veza.sigledal.org, 4. november 2020
Uprizoritev Zajčeve igre Otroka reke za uvod v Zvočne drame

odkrito.si, 29. november 2020
»Razmere, v katerih smo se znašli, močno vplivajo na naše delo«

blog.uporabnastran.si, 30. november 2020
Zvočne drame Daneta Zajca so vsem ljubiteljem kulturen na voljo brezplačno / SNG Drama Ljubljana in NLB

golfklubmagazine.com, marec 2021
ZVOČNA DRAMA KÁLEVÁLA V REŽIJI DANETA ZAJCA

delo.si, 3. marec 2021, Nina Gostiša
Bralnim interpretacijam prisluhnilo na stotine ljudi

rtvslo.si, 3. marec 2021
Premiera zvočne uprizoritve Zajčeve Kalevale, osnovane na finskem epu

sta.si, 3. marec 2021
Ljubljanska Drama s prvim delom zvočne uprizoritve Zajčeve Kalevale

blog.uporabnastran.si, 17. marec 2021
SNG Drama Ljubljana Zvočne drame nadaljuje z uprizoritvijo igre Kálevála Daneta Zajca

sta.si, 7. april 2021
V ljubljanski Drami sklep Zajčeve zvočne drame Kalevala

sta.si, 14. junij 2021
Na vrtu za Dramo bralna uprizoritev zvočne drame Kalevala

rtvslo.si, 14. junij 2021
Bralna uprizoritev zvočne drame Kalevala Daneta Zajca na vrtu za Dramo

Branja v živo

Oktober 2020
Dane Zajc Otroka reke

Zapri