Dostopnost

Drama Center

Pod skupnim imenom Drama Center združujemo vse programe, ki tako ali drugače razširjajo in bogatijo refleksijo uprizoritev Draminega repertoarja. V prvi vrsti gre za strokovne pogovore o uprizoritvah, pogovore z ustvarjalci, tematske pogovore in predavanja, literarna srečanja in branja. Poleg tega pa lahko prisluhnete tudi programu Drama od doma, ki so ga Dramini igralci ustvarjali med prvim valom epidemije, in Zvočnim dramam, ki smo jih zasnovali kot novo zvočno platformo za slovensko dramatiko.

drama-program-center

Zapri