Razpisi

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Skladno s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. RS št. 34/2011 s spremembami) SNG Drama Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji rabljenega službenega osebnega vozila znamke Mercedes Benz, tip Sprinter, ki je v nevoznem stanju in odjavljen iz prometa.

Vozilo bo na podlagi neposredne pogodbe prodano družbi ROBOS d.o.o. Ljubljana.

2014 © Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana Pravila in pogoji uporabe spletnega mesta   Piškotki