Javna naročila

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem
Skladno z 48. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. RS št. 34/2011 s spremembami) SNG Drama Ljubljana objavlja namero o oddaji prostorov v objektu SNG Drama Ljubljana, Erjavčeva 1, Ljubljana – Interni klub Drama v kleti s pomožnimi prostori za pripravo in shrambo hrane in pijače – za opravljanje gostinske dejavnosti v najem. Prostori bodo na podlagi neposredne pogodbe oddani v najem Jožici Jurjevec s. p. Ljubljana.

2014 © Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana Pravila in pogoji uporabe spletnega mesta   Piškotki