Na mednarodni arhitekturni natečaj za celovito prenovo Drame prispelo 13 projektnih rešitev

Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana je 15. novembra 2016 na spletni strani Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) objavilo mednarodni, javni, odprti in anonimni dvostopenjski arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za projekt Celovita prenova SNG Drama Ljubljana.

Na natečaj je prispelo 13 rešitev za celovito prenovo osrednjega državnega dramskega gledališča. Njihovo odpiranje je potekalo v petek, 10. marca, v prostorih Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije. Predvidoma do 27. marca bo potekalo njihovo ocenjevanje, ki ga bo ocenjevalna komisija končala z izborom največ šestih najprimernejših rešitev in povabila izbrane kandidate k sodelovanju na II. stopnji natečaja. Ta se bo predvidoma končala konec maja. SNG Drama Ljubljana upa in pričakuje, da bo do konca junija 2017 mogoč že podpis pogodbe z izbranim projektantom, in načrtuje odprtje razstave vseh arhitekturnih rešitev 23. junija v prostorih gledališča.

2014 © Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana Pravila in pogoji uporabe spletnega mesta   Politika varovanja osebnih podatkov